Partner: Adria Transport
Država: Slovenija
Tip: Dizelska lokomotiva
Leto: 2021

Delavnice SŽ – VIT smo z uvrstitvijo dizel lokomotive Siemens Eurorunner (ER20) v vozni park SŽ v letu 2014 dobile novo nalogo, in sicer, da se usposobimo za vzdrževanje tega vozila, s čimer je podjetje poskrbelo za celotno podporo Tovornemu prometu na področju dizel vleke. V letu 2016 je podjetje za najem železniških vozil lokomotivo, ki je bila pri nas v najemu, prodal, potreba po vzdrževanju lokomotiv te vrste pa je ostala, saj jih imajo v najemu ali v lasti številni prevozniki na slovenskem in hrvaškem železniškem omrežju.
 
Lokomotivo je proizvedel Siemens, katerega vzdrževanje vozila Taurus že obvladujemo, tako da je bil začetek pri vzdrževanju zaradi podobnosti lokomotiv nekoliko lažji. Posebnost lokomotiv Eurorunner je v samem planu vzdrževanja, namreč te lokomotive se vzdržuje glede na število opravljenih delovnih ur, medtem ko električna vlečna vozila vzdržujemo glede na opravljene kilometre.
 
Zaposleni iz centrov Ljubljana in Maribor so se v letu 2014 pod nadzorom inštruktorja našega partnerja usposobili za pregled, katerega je potrebno opraviti po 500 delovnih urah (oziroma W2, kot se označuje tak pregled) in so ga konec avgusta 2014 opravili sami. Šolanje za vzdrževanje te vrste lokomotiv vse tja do stopnje W4 (2.000 delovnih ur) smo opravili pri naši partnerski delavnici in za to tudi pridobili ustrezen certifikat.
 
Kontrolne preglede na lokomotivah Eurorunner opravljamo predvsem za lastnike Adria Transport in LTE, pred leti pa smo jih opravljali tudi za druge lastnike. Po potrebi in dogovoru z lastnikom opravimo tudi manjša izredna popravila, ki sicer niso del kontrolnih pregledov.

Partner: Groupe CAT
Država: Francija
Tip: Tovorni vagoni
Leto: 2021

S francoskim podjetje STVA že leta sodelujemo na področju vzdrževanja tovornih vagonov za prevoz avtomobilov serije Laes in Laaefrs. Njihove vagone vzdržujemo tako v Dobovi, kjer opravljamo večja popravila kot tudi v Kopru, kjer vagoni dobijo ves potreben sprotni servis.
 
V Dobovi smo za STVA začeli delati revizije po navodilih lastnika marca 2015 in smo do danes popravili več kot 120 vagonov.

Partner: MRCE
Država: Nizozemska
Tip: Električna lokomotiva
Leto: 2019

Po uspešnem vstopu na tuje trge na področju vzdrževanja kolesnih dvojic in tovornih vagonov ter dizel lokomotiv pred leti, smo ta korak naredili tudi na področju vzdrževanja električnih lokomotiv. Začeli smo s pregledi na lokomotivah, ki vozijo po slovenskem železniškem omrežju, danes pa smo sposobni opraviti tudi revizijo. Delavnica v Ljubljani je na dnevni ravni polna, na delavniških kanalih rdečim lokomotivam Slovenskih železnic družbo delajo pisane kolegice drugih lastnikov.

Prvo revizijo na lokomotivi tujega lastnika smo opravili za podjetje MRCE, s katerim smo prvič začeli sodelovati leta 2014, ko smo za njih opravljali kontrolne preglede P1 na diezelelektričnih lokomotivah ER20. Sodelovanje se je nadaljevalo z vzdrževanjem električnih lokomotiv ESF4, na katerih smo opravljali kontrolne preglede P1, P6 in P12.
V Centru Ljubljana smo v teh letih dela opravljali strokovno in s tem poskušali kupca prepričati v razmislek o trajnem sodelovanju z nami. Korak v to smer smo naredili 18. 2. 2019, ko smo  v revizijo dobili lokomotivo F4-843, na kateri smo opravili revizijo koša in zavore po milijon opravljenih kilometrih. Dela so potekala štiri tedne in se končala s tekalno vožnjo na Jesenice, kjer smo lokomotivo preizkusili še pod izmenično napetostjo ter jo nato predali lastniku.

Med celotno revizijo, je bil prisoten predstavnik kupca, ki je nadziral dela in bil v pomoč, ko smo jo potrebovali. Ob zaključku del je bil zadovoljen s prizadevnostjo zaposlenih in strokovno opravljenim delom. Dogovori o naslednji reviziji, ki bi jo opravili brez njihovega stalnega nadzora, so stekli takoj po končani prvi reviziji in sredi aprila smo v delavnico že sprejeli drugo lokomotivo na enak obseg vzdrževanja.

Z izobraževanjem o delovanju zavore smo se usposobili do te mere, da smo sedaj sposobni skoraj samostojno opravljati velike revizije lokomotiv F4. V letu 2020 smo začeli obnavljati tudi vse ventilatorje (HBU, vlečni motor, hladilni stolp, zavorni upori), ki jih je prej lastnik pošiljal na obnovo drugam. Do popolne samostojnosti pri izvajanju velikih revizij na lokomotivah F4 nas loči še vzdrževanje podstavnih vozičkov. Tudi na tem področju se usposabljamo in upamo, da bomo kmalu lahko ponudili celovito storitev.

V letu 2019 smo opravili 4 revizije, v letu 2020 prav tako, za 2021 jih je v načrtu kar sedem, tako da njihovo število iz leta v leto povečujemo.

Partner: LOKO Trans
Država: Češka
Tip: Tovorni vagoni
Leto: 2019

V letu 2016 se je na nas ponovno obrnil kupec iz Češke, Loko Trans. Tokrat so povpraševali po reviziji 12 tovornih vagonov vrste Regmms na katerih je bilo potrebno narediti revizijo G4.0, pobarvati celoten vagon in ga opremiti z novo celostno grafično podobo na željo končnega kupca ter opraviti modifikacijo iz lesenega na kovinski pod in namestiti pripadajoče stranice na vagon.

Kot delavnica z dovoljenjem za vzdrževanje po VPI in imetnik certifikata ECM smo jim lahko ponudili kakovostno rešitev, s katero je bil ob končnem ogledu in prevzemu vagonov zadovoljen tudi končni kupec iz Italije. 

Leta 2019 smo za LokoTrans opravili revizije še na 21 vagonih, sodelovanje pa nadaljevali tudi v letu 2021.

Partner: Slovenske železnice
Država: Slovenija
Tip: Dizelska lokomotiva
Leto: 2019

Slovenske železnice se že vrsto let ukvarjamo s posodobitvijo voznega parka, med drugim tudi z modernizacijami, nadgradnjami in remotorizacijami obstoječih vozil serij 642 in 643. Da bi omogočili čim večjo razpoložljivost vozil, pocenili vzdrževanje in zmanjšali vpliv na okolje ter pogoje uporabe lokomotiv, se je lastnik omenjenih vozil, Tovorni promet, odločil za projekt  remotorizacije in modifikacije obstoječih lokomotiv v sodelovanju z našimi delavnicami, splecializiranimi za vzdrževanje dizelskih železniških vozil v Mariboru.
 
Odločitev zadnjih let je pripeljala do realizacije posodobitve 12 lokomotiv. Na javnem natečaju je bila izbrana družba NRE, Global Headquarters Mount Vernon, Illinois, ki je pripravila projekt remotorizacije. Obsežen in zahteven projekt zajema:
 
- zamenjavo starega dizelskega motorja SACM-MGO oz. WARTSILA s sodobnim dizelskim motorjem proizvajalca MTU, ki odgovarja trenutnim zahtevam kakovosti emisij-stopnje EU IIIB pri 25 °C temperature okolice, in predelavo obstoječega hladilnega sistema z novim ventilatorjem, krmiljenim z inverterjem;
 
- zamenjavo glavnega DC- in vzbujalnega DC-generatorja ter Statody alternatorja za polnjenje baterij z alternatorjem AC proizvajalca MARATHON (ta bo gnan za proizvodnjo električne energije, potrebne za vleko in napajanje pomožnih naprav);
 
- zamenjavo pogonov pomožnih naprav, ki bo izvedena s pomočjo električnih motorjev proizvajalca KONČAR;
 
- rekonstrukcijo strojevodske kabine s krmilnimi mizami, stikalnimi elementi upravljanja, načinom posluževanja vožnje in uporabe lokomotive, zvočno in toplotno izolacijo kabine;
 
- nadgradnjo že preizkušene zavorne opreme proizvajalca WABTEC MTZ Skopje na P-bloku s sodobnejšimi sklopi za varnejšo in preprostejšo uporabo elementov, ki so vgrajeni na lokomotivo (glavne spremembe so na regulaciji in upravljanju neposredne zavore, peskanja, siren, izvršilnih komponent ASN in budnika in ne nazadnje na pritrdilni ročni zavori, ki jo nadomesti sistem parkirne – zračnovzmetne zavore).
 
Vsi navedeni sklopi, stroji in naprave so nadzirani in krmiljeni z lokomotivskim računalnikom NForce podjetja NRE ter ECM (krmilni sistem motorja MTU), nadzorovani so preko LDU- monitorjev na vsaki krmilni mizi, omogočeno je shranjevanje posameznih podatkov in diagnostiko delovanja. Nov HMI (Human Machine Interface – nadzorno krmilni vmesnik) LDU je bolj prijazen do uporabnika in zagotavlja boljši vpogled v delovanje lokomotive. Poleg tega nov HMI zagotavlja dodatne funkcionalnosti nadzora (nadzor kontaktorjev smeri in moči, delovanja relejev …).
 
Poleg navedenega je izboljšana zaščita strojev in naprav, glavni rezervoar goriva z volumnom 3.000 l je opremljen z nadzorom in prikazom stanja ter porabe goriva.
 
Zaradi potrebne prestavitve visokonapetostne opreme vlečnega tokokroga, nizkonapetostne električne opreme pomožnih in varnostnih naprav, pnevmatske opreme ter zavorne opreme na novo lokacijo so na novo zasnovane prerazporeditve posameznih sklopov (npr. premeščene akumulatorske baterije, usmernik nizke napetosti s konverterji napetosti in zračne posode pod okvirjem ogrodja). Dostop do opreme in sklopov v kratkem delu in motornem prostoru je prijaznejši z novim sistemom odpiranja in pritrjevanja stranskih pokrovov.
 Vse navedene modifikacije so plod premišljene zasnove projekta, ki smo se ga skupaj s Tovornim prometom lotili z vso vnemo. Sodobna železniška tehnologija omogoča številne prednosti pri uporabi modernizirane lokomotive in dokazuje, kar se na področju vzdrževanja dizelskih vozil ves čas trudimo – da starejša vozila s celovito posodobitvijo zlahka konkurirajo mlajšim in sodobnejšim, pa tudi novim vozilom.

Partner: Slovenske železnice
Država: Slovenija
Tip: Elektromotorni vlak
Leto: 2019

Po dveh letih in pol smo v aprilu 2019 zaključili z revizijo na elektromotornih potniških garniturah Siemes Desiro lastnika SŽ – Potniški promet. Prva EMG je v delavnico Centra Ljubljana na veliko revizijo vstopila 13. 9. 2016, vsega skupaj smo opravili 30 velikih revizij, 10 na dvočlenskih garniturah in 20 na tročlenskih.
 
Velika revizija obsega dela po opisu del za veliko revizijo oziroma, glede na srednjo revizijo, večji obseg popravila na pretvornikih pomožnih naprav, pretvornikih vleke, podvozju, zavori, notranji opremi, kar je pa zagotovo opazno –  polepitev koša EMG z antigrafitno folijo.  To je  zagotovo najbolj opazna rešitev, ki prispeva k celostni podobi vlakov, samo lepljenje je tudi hitrejše in nesporno ekološko primerneje kot barvanje. Poleg rednih del smo obnovili izolacijo vlečnega motorja, kjer ni bila obnovljena, zamenjali smo netesna stekla, na eno garnituro smo vgradili prototipne izvlečene stopnice, ki so v fazi testiranja.
 
Izvlečna stopnica omogoča lažji izstop in vstop potnikom na postajah, na katerih je odmik perona od vlaka  prevelik, kar otežuje vstop oziroma izstop. Stopnica se avtomatično pomakne ven s pritiskom na tipko oziroma gumb za odpiranje vrat. Pred izdelavo idejne zasnove smo skrbno proučili standarde, ki so potrebni za optimalno izvedbo izdelka in preverili možnosti dobave potrebnih komponent za izdelavo in vgradnjo izvlečnih stopnic na železniška vozila. Stopnice so izdelali v Centru Divača, kjer so jih tudi uspešno testirali na testni mizi. Pred vgradnjo je bilo potrebno izdelati tehnologijo predelave vozila, ki vključuje mehansko obdelavo, varjenje, montažo in preizkušanje.
 
V zimi 2017/2018 smo končno našli rešitev tudi za težavo z visokonapetostnim prebojem vlečnih motorjev zaradi snega. V preteklosti  je zaradi prisotnosti predvsem suhega snega prihajalo do velikega števila prebojev vlečnih motorjev,  v snežni zimi preko 50 % motorjev.  Na deset vlečnih motorjev smo namestili pokrove s filtri. Tudi v zimi 2019 na njih ni prišlo do prebojev.  Naprej smo namestili filtre, odporne na vlago, ki so se prehitro zabasali. Tako smo prekinili s preizkušanjem, dokler nismo zamenjali  filtrov. Sedaj uporabljamo dve vrsti filtrov, in sicer letne in zimske. Seveda je bilo potrebno testiranje nadaljevati še v poletje. Trenutno so pokrovi vgrajeni na 34 vlečnih motorjev oziroma na 28 %, kar je že primerno število za vrednotenje rezultatov v pravi zimi. Kaže, da smo na pravi poti, zagotovo pa ne na napačni. Precej verjetno je, da bomo opremili oz. predelali vse EMG. Rešitev je plod razvoja SŽ – VIT, tudi izdelava je v celoti v SŽ –  VIT.
 
Trenutno poteka projekt vgradnje Wi-Fi-ja in GSM-R-a na vseh EMG.

Partner: Transwaggon TWA
Država: Nemčija
Tip: Tovorni vagoni
Leto: 2018

Oktobra 2018 smo za našega kupca Transwaggon iz Hamburga začeli nov projekt – vzdrževanje vagonov serije H. Ker so vagoni v najemu pri Tovornem prometu SŽ in tako vozijo tudi po slovenskem železniškem omrežju, je naš center v Dobovi priročna izbira za vzdrževanje.
 
Na vagonih izvajamo revizijo G4.2 po VPI in sprotno vzdrževanje. Poleg tega na vagone nameščamo sledilnike in popravimo razne poškodbe, ki jih vagoni utrpijo med prevozom tovora. Z lastnikom smo se na začetku dogovorili za vzdrževanje med 20 in 25 vagoni, s kakovostno opravljenim delom pa smo to število uspeli povečati na do 65 vagonov letno.

Partner: Railloc
Država: Italija
Tip: Tovorni vagoni
Leto: 2018

Po prodoru na italijanski trg vzdrževanja železniških vozil pred nekaj leti počasi povečujemo svojo prisotnost kot vzdrževalec tovornih vagonov. Leta 2018 je italijansko podjetje Railoc od Tovornega prometa kupilo rabljene Kgs-z vagone, katerim je potekel revizijski rok. Za izvajalca revizije je novi lastnik izbral SŽ – VIT, delo pa smo opravili v centru za vzdrževanje tovornih vagonov v Dobovi. Projekt smo začeli v avgustu 2018 s prvimi dogovori, vagone pa smo v delo prejeli konec novembra, januarja 2019 smo s prevzemom vagonov tudi dokončno zaključili projekt.
 
Vagone, ki ostajajo registrirani v slovenskem voznem parku, smo, poleg izvedbe revizije G4.0 v skladno z VPI in zamenjave dotrajanih odbojnikov, tudi kompletno na novo pobarvali po naročnikovih željah.

Partner: Tegrad
Država: Slovenija
Tip: Posebna vozila
Leto: 2017

V Centru Divača, ki sicer skrbi za servis vlečnih vozil na območju primorske proge in sprotno vzdrževanje tovornih vagonov tako Slovenskih železnic kot velikega števila tujih lastnikov, smo v letu 2017 pričeli opravljati revizije na večjem številu vozil za posebne namene.

Vzdržujemo vozila serij 911, 915, 916, na katerih opravljamo kontrolne preglede P1, P6, P18, srednje in velike revizije ter po potrebi izredna popravila. Delo opravljamo za SŽ – Infrastrukturo, ŽGP in podjetje Tegrad.

Vse večje servise in vzdrževanje ter izredna popravila opravljamo v delavnici Centra Divača, manjše servise in izredna popravila pa tudi v delavnici v Novi Gorici. V primeru potrebe po manjših izrednih popravilih bi te opravili tudi na terenu.

Partner: Slovenske železnice
Država: Slovenija
Tip: Elektromotorni vlak
Leto: 2017

Hitri vlaki italijanskih korenin Pendolino, katerih tri garniture ima v lasti Potniški promet, se vzdržujejo v Centru Ljubljana že odkar so jih Slovenske železnice uvrstile v svoj vozni park. Pri nas so deležni tako rednega kot izrednega vzdrževanja, ki pa ga zaradi raznih nepredvidljivosti na progi  niti ni malo. Redno na pendolinih opravljamo kontrolne preglede in pa revizije, ki si sledijo na osem let. Po obsegu del se razlikujeta srednja in velika. Slednjo smo v naših delavnicah opravljali prvič, in sicer na vlaku z oznako 310-001/002.

Pendolino 310-001/002 je sestavljen iz treh členov, od katerih ima vsak po dva podstavna vozička s po dvema osema. Štirje podstavni vozički imajo po en vlečni motor, srednja dva pa imata osi proste. Posebna značilnost pendolina je nagibna tehnika. Hitri vlak lahko vozi do hitrosti 200 km/h, na naših progah pa sme voziti največ do 160 km/h.

Zaradi velikega obsega dela, ki ga moramo opraviti med revizijo, vozilo kar nekaj časa stoji v delavnici. Delo na košu v sklopu prve velike revizije je obsegalo revizijo zavore, ki so jo opravili v podjetju Faiveley v Italiji (revizijo zavorne opreme na podstavnih vozičkih smo opravili pri nas), čiščenje elektronskih elementov, obnovo notranjosti, talnih oblog, oken, pregled klime in nov oplesk na zunanjosti. Delo na podstavnih vozičkih pa pomeni razstavitev podstavnih vozičkov s pomočjo preše in zamenjavo obrabljenih delov z novimi, med katerimi so krogelni zglobi, kolesa, ležaji, reduktor. Reduktorje so nam pregledali pri proizvajalcu Alstom v Italiji, nova kolesa z monobloki pa so nam zagotovili pri Lucchiniju. Kolesa za pendolina sicer od lani s toplim navlečenjem delajo tudi v Centru Ptuj, vendar so to proste kolesne dvojice, za gnane pa imamo partnerja v Italiji, saj je treba takšne kolesne dvojice preizkusiti na posebni preizkuševalnici, ki pa jo bomo v kratkem nabavili.  Poleg omenjenega smo na 310-001/002 izvedli še predelavo reflektorja, in sicer smo vgradili svetila LED.

V Centru Ljubljana smo veliko revizijo opravili tudi na ostalih dveh garniturah, in sicer 310-005/006 in pa 310-003/004, ki je naletela na skale in smo na njej imeli še dodatno delo z odpravljanjem posledic izrednega dogodka.

Partner: Slovenske železnice
Država: Slovenija
Tip: Potniški vagoni
Leto: 2017

V sklopu revizijskega popravila smo v Centru Ptuj uredili vagon za potrebe soške proge, tako imenovani avtovlak. Poleg del iz opisa revizijskega popravila smo na vagonu tudi v celoti uredili notranjost, kjer smo zamenjali pod, talno oblogo in sedežno opremo.
 
Predelali smo ročno zavoro po sistemu EC in ogrevanje z uporabo naftnih zračnih grelcev ter vgradili rolo vrata. V celoti smo demontirali en WC in umivalnico ter ju preuredili v prostor za kolesa.  Vso obstoječo razsvetljavo smo zamenjali z LED-svetili, v kupeje pa smo vgradili tudi vtičnice z omejitvijo porabe 1A za polnjenje telefonov ali prenosnih računalnikov. Zunanjost vagona smo popleskali v novi dizajn.
 
Vagon smo v novi podobi lastniku predali maja 2017, tako da je maksimalno služil za potrebe avtovlaka, ki je ravno v poletnih mesecih najbolj obremenjen. Po besedah naročnika, Potniškega prometa, so uporabniki vagona zadovoljni tako z njegovo funkcionalnostjo kot novo podobo. Potovanje v tem vagonu je namreč zanimivo tudi za tiste, ki jih slikovita pokrajina ne pritegne najbolj in si med potjo raje ogledajo razstavo. To je na tem vagonu možno, saj je Gorenjski muzej v notranjosti vagona uredil potujočo razstavo.

Partner: Željeznice republike Srpske
Država: Srbija
Tip: Dizelska lokomotiva
Leto: 2017

SŽ – VIT že dolga leta sodeluje z Železnicami Srbije oziroma Kargo Srbijo, kot se imenujejo po obsežnem prestrukturiranju. Center Maribor, ki je specializiran za vzdrževanje dizelskih vozil, je v preteklosti opravil več revizij lokomotiv in motorjev, ki jih uporablja to podjetje.
 
Pred štirimi leti smo delali revizijo na dveh motorjih vrste 16 645 E, v letu 2015 pa so nam zaupali še dva. Dizel motorja proizvajalca General Motors sta vgrajena na lokomotivah serije 644 (oznaka G22). Velika revizija motorja pomeni obširno popravilo, ki zajema njegovo popolno razstavitev, zamenjavo vseh vitalnih delov, tesnil, ležajev, obnovo glav dizel motorja.
 
Naročilo, ki smo ga dobili prek javnega razpisa, smo opravili v pogodbenem roku. Oba motorja smo naročniku predali v aprilu 2016. Zagon prvega motorja na vozilu 644-017 je bil opravljen v decembru 2016 in, kar zadeva motor, vozilo od takrat nima težav. Zagon drugega motorja na vozilu 644-006 se predvideva julija letos.
 
Izjava kupca:
Dne 22. 12. 2016 je bila predana v obratovanje lokomotiva 644-017, na  njej je vgrajen DM tip 12-645E št. 72-J1-1144, ki je bil generalno obnovljen v delavnici SŽ-VIT  v Mariboru. Do sedaj motor deluje brez težav. Niso opažene nepravilnosti v delovanju DM, poraba goriva je v spodnjih
dovoljenih mejah
 
Mladen Ifković, dipl. str. inž., Kargo sekcija Subotica – ZOVS
 

Partner: MRCE
Država: Nizozemska
Tip: Električna lokomotiva
Leto: 2017

Naš poslovni partner MRCE je s prevzemom podjetja Dispolok prevzel tudi lastništvo lokomotiv vrste ES 64 F4. To so 4-sistemske električne lokomotive proizvajalca Siemens, ki so slovenskim železničarjem dobro znane. Pred leti, preden so nabavile Siemensove Tauruse, so jih namreč Slovenske železnice najele za potrebe tovornega prometa.

Lokomotivo z oznako 189-155, ki jo je od MRCE-ja najel RCC in vozi pri nas, vzdržujemo v Centru Ljubljana. 7. marca je že bila v naših delavnicah na pregledu P1 (oziroma »N« kot tak pregled označujejo pri MRCE). Pri prvem pregledu so naši vzdrževalci pod budnim očesom tehnika Franka Grosserja iz MRCE-ja osvežili znanje izpred nekaj let, ko so že opravljali preglede na lokomotivah te vrste. Na podlagi prvega pregleda je bil Centru Ljubljana izdan certifikat za pregled P1.

Pregled P1 obsega vizualni pregled lokomotive, zamenjavo filtra na klimatski napravi, dosipavanje peska v peskovne posode, dolivanje obratovalnih sredstev, pregled debeline drsalk, meritev debeline zavornih diskov in meritev koles ter izstopno kontrolo pod napetostnim vodom.

Lokomotiva 189-155 je pripravljena na nabiranje novih kilometrov zapustila delavnico za vzdrževanje električnih lokomotiv in se bo vrnila, ko bo čas za naslednji pregled. Preglede »N« lahko opravimo samostojno, vse naslednje pa pod nadzorom tehnika iz MRCE-ja. Ko bomo od lastnika pridobili dovoljenje za opravljanje vseh kontrolnih pregledov na njihovi lokomotivi, pa bomo delo lahko opravljali samostojno.

Partner: LOKO Trans
Država: Češka
Tip: Tovorni vagoni
Leto: 2016

V letu 2016 se je po krajšem premoru na nas obrnil kupec iz Češke, Loko Trans. Tokrat so povpraševali po reviziji 12 tovornih vagonov vrste Regmms na katerih je bilo potrebno narediti revizijo G4.0, pobarvati celoten vagon in ga opremiti z novo celostno grafično podobo na željo končnega kupca ter opraviti modifikacijo iz lesenega na kovinski pod in namestiti pripadajoče stranice na vagon. 

Kot delavnica z dovoljenjem za vzdrževanje po VPI in imetnik certifikata ECM smo jim lahko ponudili kakovostno rešitev, s katero je bil ob končnem ogledu in prevzemu vagonov zadovoljen tudi končni kupec iz Italije.

Partner: European Locomotive Leasing
Država: Nemčija
Tip: Električna lokomotiva
Leto: 2016

V drugi polovici leta 2016 smo v Centru Ljubljana začeli z vzdrževanjem električnih lokomotiv Vectron. Na lokomotivah, ki so v lasti nemškega podjetja ELL, smo pričeli izvajati kontrolne preglede N30 ( pregled, ki se ga opravi po vsakih prevoženih 30.000 km) oz. bolj poznane kot P1, za katere imamo tudi pridobljene potrebne certifikate, ki smo jih prejeli s strani podjetja ÖBB - TS. Trenutno v našem centru vzdržujemo pet lokomotiv Vectron, ki k nam prihajajo zaradi tekočega vzdrževanja. Ker po naših tirih vozi čedalje več lokomotiv te vrste, smo v SŽ –VIT izvedli teoretični del šolanja za kontrolna pregleda I1 (P6) in I2 (P12),ki ga je vodil Siemensov strokovnjak za tovrstne preglede. V letošnjem letu bomo izvedli tudi praktični del šolanja, prav tako pod vodstvom Siemensovega strokovnjaka, pri katerem bomo pridobili še dodatna znanja in certifikate, ki jih potrebujemo za opravljanje kontrolnih pregledov I1 in I2.

Partner: Monfer Cereali Srl.
Država: Italija
Tip: Tovorni vagoni
Leto: 2015

Center Dobova je v letu 2014 pridobil novega kupca iz Italije – Monfer Cereali Srl. Distributer žita Monfer je lastnik vagonov za prevoz žita, ki se vozijo tudi po slovenskem železniškem omrežju.

Tako smo v letu 2014 v delavnico prevzeli prve vagone vrste Uagps. Zadovoljni z našimi storitvami, so se odločili za nadaljnje sodelovanje z nami tudi v letu 2015, ko smo v Dobovi opravili revizije na dodatnih vagonih omenjene serije.

Partner: GATX Rail Austria gmbH
Država: Avstrija
Tip: Tovorni vagoni
Leto: 2015

Za stranko GATX že leta izvajamo vzdrževanje po VPI: revizije G4.0, G4.8, občasno tudi G4.2, tekoča popravila okvar in dela, potrebna za RAM (predaja v ali vrnitev iz zakupa) za različne tipe vagonskih cistern za prevoz bencina ali nafte ter mazuta, pa tudi cisterne za prevoz kemičnih snovi. Pred leti smo prve vagone po VPI-ju vzdrževali ravno za stranko GATX, ki nam je s svojimi nasveti tudi pomagala pri uvedbi te vrste vzdrževanja.

Na cisternah GATX izvajamo tlačne preizkuse kotlov v lastni izvedbi, saj pri nas deluje certificiran Kontrolni organ za opremo pod tlakom. Nedavno smo začeli izvajati tudi tlačne preizkuse na Uacs vagonskih cisternah, ki so namenjene transportu praškastih snovi. Izvajamo tudi barvanje celotnih kotlov cisternskih vagonov s posebno barvo.

GATX je pri nas naročil tudi čiščenje notranjosti zakupljenih cistern za prevoz bencina, nafte, mazuta in kemičnih snovi. Dodatno to možnost nudimo tudi GATX-ovim zakupnikom, v kolikor potrebujejo storitve čiščenja.

Partner: VTG Austria GmbH
Država: Avstrija
Tip: Tovorni vagoni
Leto: 2015

Za stranko VTG od leta 2010 izvajamo vzdrževanje po VPI: revizije G4.0, G4.2 in tudi G4.8, tekoča popravila okvar in dela, potrebna za RAM (predaja v ali vrnitev iz zakupa) za različne tipe vagonskih cistern za prevoz bencina ali nafte ter mazuta. Izvajamo tudi revizije kotlov (po RID-u in brez RID-a), pri čemer tlačni preizkus opravi TÜV.

Po potrebi opravljamo tudi revizije na Uagps vagonih, ki so namenjene transportu praškastih snovi.

Zakupnikom stranke VTG nudimo tudi notranje čiščenje kotlov vagonov za prevoz bencina, nafte ali mazuta.

Partner: ORV
Država: Nemčija
Tip: Tovorni vagoni
Leto: 2014

Konec leta 2013 smo začeli s projektom revizije vagonov ploščnikov serije Rgs, ki smo jih za našega partnerja iz Nemčije - ORV vzdrževali prvič. Ti vagoni se uporabljajo za prevoz dolžinskega tovora in v dolžino merijo 19,90 m. V Dobovi smo revizijo opravili na 10 vagonih.

Na vseh vagonih smo opravili standardno revizijo G4.0 po VPI in odpravili vse pomanjkljivosti, kjer je bilo potrebno, pa smo zamenjali tudi leseni pod .

Po izstopu vagonov iz delavnice nismo dobili nobenih reklamacij, niti nam niso sporočili nobenih težav, kar pomeni, da so bili z opravljenim delom zadovoljni.

Partner: Slovenske železnice
Država: Slovenija
Tip: Posebna vozila
Leto: 2014

Poleg samega prevoza je pri avtovlaku, ki vozi v poletnih mesecih na relaciji Nizozemska–Koper, najzahtevnejši zalogaj manipulacija pri nakladanju oziroma razkladanju avtomobilov in motorjev na vagone, ki so del avtovlaka. Z nakladalno-razkladalno rampo, ki se nahaja na potniški postaji Koper, je bila možna samo ročna manipulacija, zato je bil ves postopek precej zamuden, poleg tega pa je zahteval tudi precej fizičnega napora.

Na željo prevoznika smo pripravili projekt modifikacije nakladalno-razkladalne rampe. Po vseh dogovorjenih podrobnostih smo idejo tudi realizirali. 

Z vgradnjo reduktorja in elektromotorja z močjo 3 kW smo dosegli, da je čas dviga oz. spusta rampe iz ene do druge končne točke 2 minuti in 45 sekund (prej z ročno manipulacijo več kot 7 minut).

Sodelovali smo tako pri pripravi navodila o rokovanju z nakladalno razkladalno rampo kot tudi pri teoretičnem in praktičnem poučevanju osebja prevoznika.

Partner: Luka Koper
Država: Slovenija
Tip: Dizelska lokomotiva
Leto: 2014

Zadnje dni v avgustu 2014 je napočil čas za novinko na naših tirih. Najnovejša pridobitev v Luki Koper, lokomotiva Vossloh G6, je hitro dosegla zadostno število delovnih ur, potrebnih za prvi servisni pregled. S proizvajalcem je bilo dogovorjeno, da prvi servis opravijo zaposleni iz centra Divača, ki so tudi edini usposobljeni za opravljanje takšnih del pri nas.

Prvi servis po opravljenih 500 delovnih urah je obsegal natančen pregled lokomotive in njenih vitalnih delov ter zamenjave olj in filtrov v motornem prostoru. Divaški mojstri so servisni pregled opravili z velikim zanimanjem, natančnostjo in navdušenjem kar v neposredni bližini njenega domačega okolja, v koprski remizi.

Po opravljenem servisu se je novinka odpravila nazaj na delo, nabirati nove delovne ure. V začetku novembra smo na njej izvedli še en servisni pregled, tokrat po opravljenih 1.000 delovnih urah. Na lokomotivi je bilo potrebno opraviti servisni pregled po opisu del, ki ga je pripravil proizvajalec lokomotive. Pregled so opravili zaposleni v Divaškem centru v sodelovanju s pooblaščenim serviserjem Cummins iz Portogruara. Kolegi iz Italije so bili zadolženi za servis na dizel motorju, z diagnostično napravo so pregledali tudi pomnilnik napak motorne elektronike. Servisni pregled je bil bistveno obsežnejši od predhodnega, vendar nam to ni povzročalo nikakršnih težav, kljub temu da smo ga opravljali prvič. Od tedaj naprej Luki Koper zagotavljamo storitve rednega vzdrževanja te lokomotive.

Po nekaj letih je zopet prišel čas za servis in zato smo v letu 2016 v divaškem centru ponovno gostili lepotico koprskega pristanišča, lokomotivo Vossloh G6. Na lokomotivi smo opravili servisni pregled večjega obsega, in sicer pregled po 5000 delovnih urah. Po opisu del, ki ga je pripravil proizvajalec lokomotive, smo na lokomotivi temeljito pregledali vse vitalne dele: kolesne dvojice, zavore, vlečne in odbojne naprave, električno opremo, pnevmatiko ter dizelski motor s hidravličnim prenosnim sistemom. Za servisni pregled dizelskega motorja je bilo zadolženo podjetje iz Portogruara. Kolegi iz sosednje Italije so namreč pooblaščeni serviser motorjev Cummins. Na motorju so opravili tudi popoln pregled vbrizgalnega sistema ter s pomočjo diagnostične naprave odčitali tudi pomnilnik napak motorne elektronike, ki pa ni pokazal nepravilnosti. Servisni pregled je obsegal tudi zamenjavo vseh filtrov, olj in tekočin. Posebna novost je bila tudi servisni pregled hidravličnega prenosnika VOITH. S pomočjo literature, ki je bila priložena sami lokomotivi, smo vsa dela opravili brez večjih težav.

 

Partner: MRCE
Država: Nizozemska
Tip: Dizelska lokomotiva
Leto: 2014

Delavnice SŽ – VIT smo z uvrstitvijo dizel lokomotive herkules (Siemens Eurorunner) v vozni park SŽ dobile novo nalogo, in sicer, da se usposobimo za vzdrževanje tega vozila, s čimer je podjetje poskrbelo za celotno podporo Tovornemu prometu na področju dizel vleke. 

Lokomotiva, katere lastnik je MRCE in nosi oznako ER20-003 oz. 645-003, je prišla na naše tire kot okrepitev in pomoč starim »dizelcam«, ki so reševale promet po primorski progi. V prometu je bila ena lokomotiva, v prihodnosti pa pričakujemo, da bomo vzdrževali te vrste lokomotiv tudi za druge partnerje, zato smo se odločili, da pristopimo tudi k njenem vzdrževanju.

Lokomotivo je proizvedel Siemens, katerega vozila taurus že obvladujemo, tako da je bil začetek zaradi podobnosti lokomotiv nekoliko lažji. Posebnost herkulesov je v samem planu vzdrževanja, namreč te lokomotive se vzdržuje glede na število opravljenih delovnih ur, medtem ko električna vlečna vozila vzdržujemo glede na opravljene kilometre. 

Zaposlene, ki so vzdrževali omenjeno lokomotivo, je prišel poučevat inštruktor iz MRCE-ja, ki je poučevanje združil kar s pregledom, tako da so delavci lahko spremljali konkretno delo na lokomotivi. Pregled in poučevanje sta potekala v Centru Ljubljana, ki je tudi usposobljen za vzdrževanje dizel lokomotiv, čeprav dizel vozila primarno vzdržujejo v Centru Maribor.

Pregled lokomotive Herkules so naši zaposleni spremljali prvič. Zaposleni iz centrov Ljubljana in Maribor so tako pripravljeni na nov pregled po 500 delovnih urah tega dočakali konec avgusta 2014, ko so kontrolni pregled P1 (oziroma W2, kot ta pregled označuje MRCE) opravili sami. 

Lokomotiva 645-003 je bila v ljubljanskih delavnicah sicer tudi na izrednem popravilu hladilnega sistema, kar so vzdrževalci opravili sami in na še enem pregledu po 1.000 delovnih urah, ki ga je ponovno prišel opravit inštruktor iz MRCE-ja ob sodelovanju naših delavcev. 

 

Partner: RTS
Država: Avstrija
Tip: Električna lokomotiva
Leto: 2014

S podjetjem RTS smo v letu 2014 začeli sodelovati na področju vzdrževanja večsistemskih lokomotiv proizvajalca Siemens. RTS je avstrijsko podjetje, ki železniška gradbišča oskrbuje z gradbenim materialom in vozi tako rekoč po celi Evropi.

V Center Ljubljana je na pregled P12 prišla njihova lokomotiva, ki služi gradbišču na Hrvaškem, kjer se izvaja remont proge. Gre za Siemensovo električno lokomotivo Taurus (ES64U4) z oznako 1216-901. Lokomotiva je na las podobna našim električnim lokomotivam 541, tako da smo delo opravili skorajda rutinsko.

RTS ima v lasti tri takšne lokomotive, ki so stare enako kot naše. Leta 2014 so se prvič obrnili na nas zaradi zamenjave odjemnika toka na isti lokomotivi. Delo smo opravili v Zagrebu, v Gredljevi delavnici. Potem so stekli pogovori za kontrolne preglede in opravili smo prvi letni pregled P12 oziroma dela po njihovem opisu del za letni pregled. Dodatno smo zamenjali sušilno sredstvo (silica gel) v sušilni napravi kompresorja. V Zagrebu smo po uspešnem prvem servisu opravili tudi zamenjavo roke na odjemniku toka.

Partner: Slovenske železnice
Država: Slovenija
Tip: Parna lokomotiva
Leto: 2013

Po 25 letih mirovanja smo v funkcijo spravili ozkotirno parno lokomotivo na nasičeno paro serije 71-012.

Ker je bila lokomotiva leta 1988 zadnjič kurjena, je bilo potrebno opraviti kar nekaj dela. Manjkalo je že nekaj vitalnih delov, katere smo morali na novo izdelati.

Sledile so priprave za pregled kotla z ultrazvokom in kamero. Potrebno je bilo izvesti tlačni preizkus na 17 barov, ki je bil predpogoj za prvo kurjenje. Pri prvem kurjenju smo ugotavljali delovanje vseh vitalnih delov, predvsem pa varnostnih elementov. Sledil je tlačni preizkus s paro ter nastavitev in plombiranje varnostnih ventilov. 

Zgodovina lokomotive 

Ozkotirna lokomotiva tendrovka je bila izdelana leta 1922 v podjetju Orenstein & Koppel, v Berlinu. V svoji polni funkciji je vozila potniške vagone v glavnem po Bosni. Leta 1968 jo je odkupila Železarna Jesenice kot lokomotivo za svoj notranji transport. Leta 1988 je bila zaradi prehoda na normalni tir predana v Železniški muzej v zameno za staro železo, kjer so jo delavci v takratnem PPVS Šiška v celoti obnovili. Vozila je po ozkem tiru znotraj muzeja, z enim pripetim vagonom, v glavnem otroke iz osnovnih in srednjih šol, vse do leta 1988, ko je bila prestavljena v muzej kot eksponat.

Tehnični podatki:
- tirna širina: 760 mm, ozkotirna
- teža lokomotive v službi: 13,5 t
- maks. hitrost: 25 km/h
- dolžina: 6,35 m
- zavora: parna – Heusinger & Valschaert
- vlečna sila: 3,6 t

Partner: Slovenske železnice
Država: Slovenija
Tip: Tovorni vagoni
Leto: 2013

Konec marca 2013 smo lastniku Gatx iz Avstrije predali zadnjega od vagonov Tadds, ki nam jih je zaupal v revizijo. To vrsto vagonov smo za Gatx popravljali prvič, saj smo zanje do tega projekta delali le revizijo vagonov cistern in vzdrževanje kolesnih dvojic.

Na treh vagonih smo opravili revizijo G4.0, na ostalih pa G4.2. Poleg ustaljenih del smo tri vagone, ki jih je načela rja in je začela odpadati barva, peskali in popolnoma obnovili barvo. Za to delo smo morali popolnoma razstaviti vagone vključno z celotnimi odpiralnimi mehanizmi, tudi deli, ki se v revizijah običajno ne razstavljajo.

Z vagoni Tadds lahko prevažamo več različnih materialov (pšenica, koruza, kremenčev pesek, gramoz, železov koncentrat ...), odvisno od potreb zakupnika.

Partner: Atir-Rail
Država: Francija
Tip: Tovorni vagoni
Leto: 2013

Revizije vagonov cistern različnih serij kontinuirano izvajamo za našega francoskega partnerja Atir-Rail, s katerim sodelujemo že nekaj let, tako na področju vagonov cistern kot drugih tovornih vagonov.

Naše sodelovanje na začetku je obsegalo manjše število vagonov cistern, predvsem serij Zas in Zans, obseg in vrsta del na različnih tipih vagonov pa se s krepitvijo sodelovanja povečujeta.

Na vagonih cisternah serij Zas, Zans, Zaffns, Uacs, Zaces, Zacs, Zaes, Zafns opravljamo revizije G4.0 ali G4.2 po VPI. Odkar smo uspešno opravili presojo vzdrževanja tovornih vagonov in podstavnih vozičkov s strani SNCF, pa še po drugih navodilih lastnika (npr. ATPTMD, REV A). Po potrebi izvedemo vsa dodatna popravila za odpravo pomanjkljivosti na vagonih.

Partner: Slovenske železnice
Država: Slovenija
Tip: Električna lokomotiva
Leto: 2013

V Centru Ljubljana poleg rednega vzdrževanja izvajamo tudi izredna popravila poškodovanih lokomotiv in potniških garnitur, ki v nesrečnih naključjih na tirih dobijo večje ali manjše poškodbe. Med njimi so tudi najmlajše električne lokomotive Slovenskih železnic, vrsta 541.

Obe, 541-007 in 541-016, sta bili istočasno na izrednem popravilu pri nas, in sicer 007 kar dvakrat, 016 pa je bila tako zelo poškodovana, da je bila na popravilu dalj časa. Na 541-007 so bili po nesreči poškodovani absorpcijski elementi, odbojniki, čelo in zračna inštalacija zavore. Dela na tem vozilu so za nas že poznana iz preteklih podobnih izkušenj, tako da smo jih hitro in brez večjih težav opravili ter lokomotivo predali lastniku, to je Tovornemu prometu.

541-016 je imela precej bolj izrazite in močne poškodbe, tako da je bilo posledično tudi popravilo zahtevnejše. Poleg delov, ki se poškodujejo v večini nesreč (to so odbojniki in vlečna naprava), so bili poškodovani še: kabina, čelo lokomotive na obeh straneh, stekla, omejevalci gibanja koša, ležaj kraljevega čepa (poškodovani gumi elementi), pod … Najprej smo popravili podstavni voziček (zamenjava gumi elementov) in tega vgradili na lokomotivo 541-003, tako da je ta kljub izločitvi poškodovane lokomotive iz prometa normalno služil pod drugo lokomotivo.

Največje popravilo je bila zamenjava kabine, saj je bilo potrebno na obeh straneh popraviti čelo, na eni strani pa tudi kupolo in pod. Pri popravilu kabine smo morali tudi premakniti strojevodski pult, kar je predstavljalo še dodatno delo.

Partner: Touax Rail Ltd.
Država: Irska
Tip: Tovorni vagoni
Leto: 2013

Touax nam je v letu 2013 poleg ustaljenih naročil revizije in popravil vagonov ploščnikov različnih tipov zaupal tudi pripravo vagonov ploščnikov serije Sggmrss za novega zakupnika. Na vagonih smo opravili revizijo po VPI in jih tudi v celoti, skupaj s podstavnimi vozički, pobarvali.

Na vseh vagonih opravimo standardno revizijo G4.2 po VPI, dodatno pa po naročilu kupca izvedemo celotno barvanje in na konce vagonov namestimo varovala proti kraji.

Partner: Slovenske železnice
Država: Slovenija
Tip: Dizelmotorni vlak
Leto: 2013

V marcu 2013 je DMV 813-103 zajel požar na železniški postaji Šentilj v Slovenskih goricah. Začetek požara je najverjetneje nastal v košu za smeti na stranišču. Kljub hitri intervenciji voznega osebja in lokalnih gasilskih enot je nastala precejšnja materialna škoda.

Sanacija požara je bila precej zahtevna, saj je bilo potrebno iz polovice DMV 813-103 izgraditi celotno notranjo opremo, notranjost v celoti speskati in zaščiti s temeljno barvo. Šele zatem so nastali pogoji za ponovno montažo, najprej električne inštalacije v celoti – od priključka 86 med spojem obeh polovic DMV do komandnega pulta v kabini prikolice DMV. 

Del notranje opreme smo uporabili predvsem od vozil, ki so v revizijskem popravilu in imajo predvideno vgradnjo novega notranjega interierja.

Partner: Atir-Rail
Država: Francija
Tip: Tovorni vagoni
Leto: 2013

V letu 2013 smo prvič izvedli predelavo centralnega ventila na vagonih cisternah, namenjenih prevozu tekoče krede. Kupec Atir-Rail se je za modifikacijo odločil zaradi težav z zamašitvijo starega notranjega centralnega ventila. 

Modifikacija je zajemala predelavo iz notranjega centralnega ventila z zapiranjem s pomočjo diska v zunanji loputni ventil. Predelano je tudi posluževanje centralnega ventila, ki je sedaj prilagojeno novemu tipu centralnega ventila. Po naročilu lastnika smo na vrhu cisterne montirali tudi prezračevalni ventil. Opravljena sta bila tudi predhodni in končni preizkus tesnosti (DIFO) ter odpravljene ostale pomanjkljivosti na vagonih in zamenjava kolesnih dvojic.

Poleg modifikacije posluževanja centralnega ventila je bilo na vseh vagonih (razen Zans) potrebno modificirati tudi izpustne cevi in jih na novo prilagoditi zunanjemu centralnemu ventilu.

Partner: Željeznički transport Crne Gore
Država: Črna Gora
Tip: Dizelska lokomotiva
Leto: 2013

V letu 2013 smo se prijavili na razpis Željezničkega Transporta Crne Gore za revizijo lokomotive proizvajalca Brissoneau et Lotz/Đuro Đaković in posel dobili. Opravili smo veliko revizijo z delnim remontom dizel motorja. Vozilo smo predali kupcu konec leta 2013.

Partner: Slovenske železnice
Država: Slovenija
Tip: Tovorni vagoni
Leto: 2013

15. 4. 2013 je bil na industrijskem tiru tovarne Kolektor Etra naložen transformator, namenjen za Gostivar. Pri nakladanju so sodelovali delavci SŽ - VIT, tehnično vagonske dejavnosti, in predstavnik Tovornega prometa. 

Natančno smo določili, kako mora biti transformator naložen in povezan. Transformator je bil na našo zahtevo zaradi majhne naležne širine in velike teže (53 ton) postavljen in privijačen na posebej za to izdelani podlogi iz 2 jeklenih nosilcev, ki sta bili med seboj zavarjeni s pomožnima jeklenima profiloma. Na spodnji del podlog so bili privarjeni koničasti trni, ki so se zapičili v podne deske in bistveno povečali trenje med nakladom in podom vagona.

Prevoz se je vršil z vagonom serije Smmps-tz, last hrvaških železnic, ki je konstruiran za prevoz tankov in lahko prenese velike obremenitve na sredini vagona, kar je v tem primeru zelo pomembno. Zavarovanje tovora se je izvedlo z neposrednimi štirimi neodvisnimi povezavami, kar pomeni, da se namestijo križno, s čimer zagotovimo neposredno vzdolžno in bočno varovanje. Vsaka povezava je sestavljena iz standardizirane verige in napenjalca za privezovanje tovorov. Povezave smo namestili v za to namenjena ušesa na vagonu in transformatorju. 

 

Partner: Slovenske železnice
Država: Slovenija
Tip: Tovorni vagoni
Leto: 2013

Dne 8. 3. 2013 je služba za TVD na mejni postaji Špilje prevzela izredno pošiljko, transformator za termoelektrarno Šoštanj. Pri prevzemu pošiljke od avstrijske uprave smo ugotovili, da je višina od zgornjega roba tirnice do tovora prenizka. Sledil je postopek vertikalnega premika pošiljke, saj je bilo treba zagotoviti višino 150 mm. Konstrukcija in izvedba specialnega vagona serije Uaai omogoča uravnavanje bočnih in vertikalnih pomikov pošiljke. 

Zanimivo je bilo, da premik v višino za 10 mm zaradi robustnosti in velikosti tovora sploh ni bil opazen. Po izpolnjenih zahtevah smo pošiljko prevzeli in pristopili k opravljanju zavornega preskusa. Da gre za pošiljko posebnega pomena, nam povedo podatki: skupna teža 555 ton, dolžina tovora 62 m., ter število osi na vagonu 32. Osebje, ki je bilo del spremljevalne ekipe pošiljatelja, je na vsaki strani vagona, kjer sta bili kabini s komandnim pultom, skrbelo za natančno uravnavanje pošiljke glede na karakteristike proge. Komuniciranje je potekalo preko radijskih zvez, da se je zagotovilo sinhrono delovanje. 

Zanimiv je tudi podatek, da je bila na poti iz Špilja do Teznega predpisana voznoredna hitrost 30 km/h, skozi predor Počehova in čez območja kretnic pa 5 km/h. Čas trajanja vožnje pošiljke z mejne postaje Špilje do postaje Maribor Tezno je znašal 130 minut.

Partner: Slovenske železnice
Država: Slovenija
Tip: Tovorni vagoni
Leto: 2013

Nizozemska agencija Euro-Express Treincharter BV, ki se ukvarja s prevozi potnikov in avtomobilov, je v času od 6. 7. do 31. 8. 2013 vsako soboto opravila vožnje avtovlakov na relaciji Hertogenbosch-Venlo-Jesenice-Ljubljana-Koper in nazaj. 

Tvorno sodelovanje je opravila tudi Služba za TVD (pregledniki vagonov), saj je pri vlaku opravljala dela in naloge tehnično vagonske dejavnosti. Pregledniki vagonov pregledovalnega mesta Koper so tudi aktivno sodelovali in svetovali pri zavarovanju vozil, naloženih na vagone. Pred tem so se tudi poučili o pravilnem posluževanju ročnega stikala električne napetosti vozne mreže, saj so to storitev opravljali prvič. Izklop napetosti vozne mreže je namreč potreben zaradi pretovora avtomobilov, motorjev in koles.

Partner: Slovenske železnice
Država: Slovenija
Tip: Tovorni vagoni
Leto: 2012

22. decembra 2012 je tehnično-vagonska služba sodelovala pri nakladanju zahtevne pošiljke za postajo Kijev. 40 ton težak rotor vodne turbine, prepeljan iz tovarne Litostroj, kjer je bil tudi izdelan, je bil na postaji Ljubljana Moste z avtodvigalom naložen na vagon vrste Rmms št. 31553959561-3, ki je bil za ta namen pripeljan z Madžarskega. 

Gre za vagon, ki je zmožen prenesti zelo velike obremenitve na sredini kljub zelo majhni naležni dolžini naklada. Nakladanje se je vršilo v navzočnosti nadzornika preglednikov vagonov postaje Zalog, ki je skrbel za pravilen naklad pošiljke in njeno zavarovanje proti premaknitvi skladno s skicami in pisnimi navodili službe za TVD. 

Turbina je bila naložena na dve posebej izdelani jekleni podlogi v razmiku 2470 mm in povezana s štirimi neodvisnimi križno nameščenimi povezavami, s čimer je bilo zagotovljeno neposredno vzdolžno in bočno varovanje tovora.

Partner: Slovenske železnice
Država: Slovenija
Tip: Parna lokomotiva
Leto: 2012

Parna lokomotiva Borsig je dobila mesto rezervne lokomotive za muzejski vlak, zato jo je bilo potrebno pripraviti v stanje, primerno za vleko potniških vagonov. Za obratovanje – vožnjo mora biti lokomotiva varna, zato je bilo potrebno izvesti več kontrolnih pregledov.

Lokomotiva je bila kljub temu, da je bila garažirana, v slabem stanju. Že leta 2011 smo izdelali novo ohišje ležaja na prvi zvezni osi in lokomotivi vrnili manjkajočo kolesno dvojico. V letu 2012 smo dela na popravilu in usposobitvi lokomotive za vožnjo zaključili. 

Pri tlačnem preizkusu smo ugotovili, da peč spušča na nekaj zakovicah, spuščale so cevi v peči in nekaj pregrevalnih cevi. Dotrajane cevi smo zato zamenjali in izvedli dletenje kovic v težko dostopnih vogalih peči. 

Ob uspešno opravljenem tlačnem preizkusu so sledila nadaljnja dela. Sledili so uspešno opravljeni pregledi kompletnega kotla z ultrazvočnimi preiskavami, pregledi z endoskopi, penetranti itd. Vse meritve, potrebne ob revizijskem popravilu na tekalu in samem podvozju lokomotive so bile opravljene uspešno. Obnovili smo celotno armaturo kotla, generalno obnovili vse pepelniške lopute in vzvode ter opravili vsa potrebna dela po opisu del.

Na sami lokomotivi je bilo narejenih kar nekaj tehničnih izboljšav, med drugim smo jo opremili s cevjo za gašenje požarov, namestili smo dodatno zračno cev na čelu lokomotive, dodali tretjo luč, zamenjali t. i. kalužne pipe za čiščenje kotla z zanesljivejšimi krogličnimi ventili, brzinomer Deuta zamenjali z novejšim, Haslerjevim, steklene vodokaze smo zamenjali s t. i. klinger vodokazi itd. 

Poseben izziv pa je bil nedvomno injektor na izrabljeno paro, za katerega smo ugotovili, da kar nekaj let ni deloval, kot bi moral. Večina vitalnih delov iz brona je bilo namreč pokradenih. Ko smo injektor po začetnih težavah sestavili na novo, je že v prvem poskusu pričel delovati brez napak. 

Tehnični podatki o potniški lokomotivi SŽ 06-018 : 
• prejšnje oznake: SHS 486.318
• konstrukcijski tip: 1D1 h2
• letnik: 1930
• tovarna: Borsig, Berlin
• teža: 160 t
• osna obremenitev: 18 t
• dolžina: 21,9 m
• višina: 4,6m
• premer pogonskih koles: 1.600 mm
• tlak pare: 16 bar
• moč: 1250 kW (1700 KM)
• največja hitrost: 85 km/h
• zaloga premoga: 10t
• zaloga vode: 25m³
• tovarniška št.: 12207 

 

Partner: Slovenske železnice
Država: Slovenija
Tip: Dizelska lokomotiva
Leto: 2012

V Proizvodnji Divača smo 26. januarja prvič zagnali Caterpillarjev dizel motor na dizel-hidravlični lokomotivi 732-178, ki smo ga vgradili sami. Gre za trenutno najsodobnejši dizel motor v voznem parku lokomotiv Slovenskih železnic. Eden od glavnih razlogov za odločitev o njegovi vgradnji je bil ta, da je izdelan v skladu z ekološkimi zahtevami EU STAGE 3A. Ker se je pri enem izmed dolgoletnih partnerjev SŽ-ja pojavil problem onesnaževanja zraka pri prevozu v njihove hale, je bila sprejeta odločitev, da se njen dizel agregat nadomesti z novim, ekološko sprejemljivejšim.

Motor C18 Acert je elektronsko krmiljen in energijsko zelo učinkovit. Ta motor ima 18,1 litrov prostornine v šestih cilindrih s premerom 145 mm in hodom 183 mm ter zmore od 429 do 527 KW pri 1.800 do 2.100 obratih (zaradi omejitve hidravličnega prenosnika so obrati motorja omejeni na 1.500).

Projekt vgradnje je zajemal tudi celovito obnovo električne inštalacije, obnovo pločevine in barvanje lokomotive. V komandni pult pa je, poleg ostalih signalizacij, vgrajen tudi Caterpillarjev Massenger, ki preko svojega monitorja omogoča spremljanje različnih podatkov o trenutnih vrednostih posameznih parametrov ter javlja morebitna odstopanja oz. okvare.

Vložili smo veliko znanja, spretnosti in iznajdljivosti vseh zaposlenih v proizvodnjah Divača in Maribor, da smo končno prišli do težko pričakovane točke, ki ji pravimo prvi zagon. V naših delavnicah smo kos tudi večjim podvigom na področju remotorizacij in obnov dizelskih motorjev, osvajamo pa tudi inovacije in spremljamo najnovejše evropske direktive na tem področju. Že večkrat smo dokazali, da smo kompetentna ekipa, ki v takšne projekte vloži vse svoje znanje in jih sprejme kot dobrodošel izziv. Ne nazadnje pa se ob tem skupaj z našimi poslovnimi partnerji stalno razvijamo in rastemo.

O lokomotivi
Triosna dizel-hidravlična lokomotiva vrste 732 je v osnovi namenjena za potrebe premika. Lokomotiva ne more dosegati velikih hitrosti, lahko pa glede na svojo težo, premika tudi sorazmerno zelo težke kompozicije (2.000 ton). Zgrajena je bila leta 1965 v tovarni Đuro Đakovič v Slavonskem Brodu po licenci Jenbacher Werke, zato se je je prijel vzdevek »JEMBAH«. V našem voznem parku so aktivne še tri tovrstne lokomotive.

Tehnični podatki:
• izdelovalec: Đuro Đaković (Hrvaška) po licenci Jenbacher Werke (Avstrija),
• razpored osi: C,
• moč: 440 kW,
• kapaciteta rezervoarja za gorivo: 1.550 l,
• najvišja hitrost: 30/60 km/h,
• masa: 44,0 t,
• dolžina med odbojniki: 10,5 m,
• širina: 3,136 m,
• višina: 3,825 m,
• osna obremenitev: 14,5 t,
• premer novih koles: 950 mm,
• najmanjši krivinski radij: 80 m.

Partner: Slovenske železnice
Država: Slovenija
Tip: Dizelmotorni vlak
Leto: 2012

V naših delavnicah v Ljubljani poleg električnih vlečnih vozil vzdržujemo tudi nekatere vrste dizel motornih potniških vlakov. V letu 2012 smo uspešno zaključili srednjo revizijo na dizel motorni garnituri 711-001/002, prvem Zelencu, kot ga imenujemo v železniškem žargonu.

Slovenskih železnicam smo po temeljitem popravilu predali garnituro, ki že od leta 1970 vozi po slovenskih tirih (proizvajalec je MBB). Potniški motorni vlak te vrste, poleg sprotnega vzdrževanja, vsakih 8 let prispe v naše delavnice na revizijo. Po slovenskih tirih vozi še 6 garnitur, ki so za potnike posebej udobne v poletnih mesecih, saj je vlak klimatiziran.

Srednjo revizijo dizel-hidravlične garniture, ki vedno potuje v paru dveh motornikov, smo opravili v ljubljanski delavnici, za svežo barvo pa so poskrbeli v Dobovi. Poleg rednih del, ki spadajo k reviziji vozila smo opravili še zamenjavo stenskih in talnih oblog ter sedežnih prevlek. Garnituro smo po barvanju zaščitili še s protigrafitnim premazom.

Partner: Slovenske železnice
Država: Slovenija
Tip: Dizelmotorni vlak
Leto: 2012

Ko smo v delavnico za popravilo in vzdrževanje dizel motornih garnitur v Ljubljani na izredno popravilo prevzeli prikolico DMG 715-125, smo morali najprej počistiti delovni prostor. Kabina vozila je bila namreč polna opeke, saj se je poškodovala pri trku s tovornim vozilom, naloženim z opeko. Ko smo prikolico očistili oranžnega prahu, smo se lotili temeljitega popravila poškodb.

Obnoviti smo morali tako zunanji kot notranji del vozila, kar pomeni najprej odstraniti poškodovane dele in razrezati čelo, potem pa obnoviti sklop za sklopom. Popravilo zunanjosti je zajemalo obnovo aluminijastega čela in barvanje, notranjosti pa zamenjavo vozniškega pulta, obnovo strojevodske kabine, pohištva, krmilne omare, vmesne stene strojevodske kabine, stene malega oddelka ter popravilo električne in zračne napeljave. Prikolici smo tudi zamenjali spenjačo, ki je bila poškodovana, ter popravili podvozje in podstavni voziček.

 

Partner: Slovenske železnice
Država: Slovenija
Tip: Parna lokomotiva
Leto: 2012

Po garažiranju lokomotive, ko je potrebno razstaviti vse dele in cevi, kjer bi lahko prišlo do poškodb zaradi zmrzali vode pozimi (injektorji, manometri, parni generator, izpust vode iz karterjev itd.) smo se lotili generalne obnove armature kotla. Vse ventile smo odmontirali, razstavili, obrusili, po potrebi obnovili sedeže ventilov in jih sestavili nazaj. 

Pregledali smo vse mazalne blazinice, dolili olje v karterje, namestili manometre in zavorne elemente, ki so bili medtem v pregledu. Na tekalni osi je bilo potrebno odmontirati karterje in preveriti drsne ležaje, katere smo potuširali, pregledali in namestili nazaj. 

Na novo smo izdelali protipožarne lopute v pepelniku in generalno obnovili vse potege loput. Očistili smo iskrolovno mrežo v dimnici ter izvedli meritve koles in osi, odbojne višine spenjač ter izvedli ultrazvočni pregled kolesnih dvojic na kolesih lokomotive in tenderju. 

Na preizkusni vožnji smo doživeli vodni udar, kar je pomenilo še demontažo pregrevalnih cevi. Vse bronaste leče na pregrevalni omari smo tako morali obrusiti in prilagoditi ter pregrevalne cevi namestiti nazaj.

Partner: ORV GmbH
Država: Nemčija
Tip: Tovorni vagoni
Leto: 2012

Za potrebe prevoza elektro-filter pepela je lastnik vagonov ORV GmbH iz Nemčije naši delavnici v Dobovi zaupal predelavo sistema za zapiranje strehe oziroma ponjave na vagonih serije Tamns.

Zahtevna modifikacija zajema predelavo sistema zapiranja strehe z vlečno verigo v zapiranje z zobatim jermenom, saj so se pri zapiranju pojavile težave. Tamns vagoni bodo vozili elektro-filter pepel, ki se v stiku z vlago zabetonira v členke vlečne verige ponjave. Zato smo sistem predelali tako, da sedaj ponjavo poganja zobati jermen. Ta način pa omogoča nemoteno odpiranje in zapiranje strehe.

Pri predelavi je bilo potrebno spremeniti geometrijo zgornjega roba vagona, izdelati nove prečke in vozičke za premikanje ponjave oziroma strehe, izdelati novo pogonsko os in pomožne pol-osi, usposobiti in modificirati sistem za odpiranje in zapiranje s pnevmatskim pogonom in urediti tesnjenje na čelu vagona, pa tudi novo ponjavo.

Za potrebe omenjene modifikacije smo prilagodili tudi našo delavnico, izdelati smo morali posebna orodja, saj smo vse elemente za predelavo vagona izdelali pri nas. Med posebnimi novimi orodji so: posebna prizma za krivljenje ohišij vozičkov, krivilna naprava za ohišje koša, kamor se zlaga ponjava pri odpiranju …

Partner: Touax Rail Ltd.
Država: Irska
Tip: Tovorni vagoni
Leto: 2012

Uspešen začetek sodelovanja na področju vzdrževanja tovornih vagonov ploščnikov Sggmrss za Touax v letu 2011 se je odrazil v nadaljnjem sodelovanju v povečanem obsegu. Lastnik nam je zaupal vzdrževanje vagonov ploščnikov različnih velikosti: Sggmrss, Sffggmrss, Sgnss, Lgns, Sgns.

Na teh vagonih izvajamo revizije G4.0, G4.2, G4.8, izvedemo razna popravila in modifikacije (npr. modifikacijo nosilcev zavornih cevi), pripravimo vagone za novega zakupnika (RAM) ter opravimo primopredajo zakupa vagona.

Partner: Slovenske železnice
Država: Slovenija
Tip: Tovorni vagoni
Leto: 2012

V delavnici v Dobovi smo za potrebe lastnika SŽ-Tovorni promet izvedli zamenjavo dotrajane pločevine groda na vagonih serije Eas. 

Vagoni Eas so odprti tovorni vagoni, ki služijo za prevoz razsutega in ostalega tovora. Glede na to, da prevažajo razsuti tovor in so bili izdelani pred letom 1987, poleg tega pa so v dosedanjih prevozih izvajali prevoze do polnih obremenitev z maksimalno prevoženimi bruto tonskimi kilometri, so se grodi izrabili do te mere, da je bila potrebna obnova. 

Zamenjavo pločevine groda smo izvedli po tipski dokumentaciji tovarne GOŠA iz Smederevske Palanke. Dimenzije novega nadomestnega groda so iste kot so bile v novogradnji vagona. Sedanja konstrukcija ima okrepljen zgornji rob, ki je fiksni zvarjenec stranske in čelne stene, kar omogoča zelo togo in masivno konstrukcijo. Stranske stene so okrepljene s spodnje strani s pločevino debeline 8 mm, zgornji del pa je iz 4-milimetrske pločevine. Čelna vrata omogočajo raztovarjanje z enostranskim dvigom in čelno praznjenje. V pod vagona smo vgradili novo jekleno pločevino debeline 6 mm. 

Pozitivni učinki obnove vagonov so se kmalu pokazali. V naletu vagonov v tovornem vlaku samo trije obnovljeni vagoni niso bili poškodovani, medtem ko so bile poškodbe na ostalih precej močne. Prav tako je tovor v obnovljenih vagonih ostal nepoškodovan, kar je za zagotavljanje varnega in zanesljivega prevoza tovora izrednega pomena.

Partner: Slovenske železnice
Država: Slovenija
Tip: Potniški vagoni
Leto: 2012

Proizvodnja Ptuj je konec aprila Slovenskim železnicam predala starodobne muzejske vagone, in sicer Ca 39614, Ba 34542 in Ca 36320 iz revizijskega popravila. 

Na vagonih so bila opravljena dela na tekalnem ustroju, vlečnih in odbojnih napravah ter popravilo površinske zaščite zunanjosti in notranjosti (popravilo in barvanje strehe, brušenje in lakiranje lesenih klopi). Posebnosti na teh vagonih so drsni ležaji, ki smo jih morali zaradi obrabljenosti na novo vliti in tuširati po posebnih postopkih. Kot zanimivost teh vagonov lahko omenimo ogrevanje, ki se še vedno vrši z parno kurjavo.

Pri obnovi vagonov so sodelovali strokovnjaki Proizvodnje Ptuj različnih profilov, saj je bilo potrebno popraviti, obnoviti in izdelati ustrezne sklope, ki se jih na trgu ne da več dobiti.

 

Partner: Slovenske železnice
Država: Slovenija
Tip: Parna lokomotiva
Leto: 2011

V Proizvodnji Ptuj smo specializirani za obnovo vseh vrst kolesnih dvojic železniških vozil. Obseg njihove obnove smo zaokrožili v letu 2008, ko smo pričeli z obnovo kolesnih dvojic, opremljenih s kolesnimi obroči – bandaži.

Glede na ustaljeno prakso in navodila kupcev poseben izziv predstavlja obnova kolesnih dvojic, ki prispejo v zamenjavo kolesnih obročev – bandažev, zlasti takšnih, ki niso standardne. Prav takšne, posebne kolesne dvojice, so konec januarja prispele v Proizvodnjo Ptuj: kolese dvojice največje parne lokomotive pri nas P-LOK 33-037, na katerih je bilo potrebno zamenjati kolesne obroče – bandaže.

V procesu obnove gre za izredno zahteven in težek projekt zaradi izrednih dimenzij: premer tekalnega venca je 1.400 mm, teža pogonske kolesne dvojice pa znaša cca. 3.300 kg.

Stroje za obdelavo v proizvodnji je bilo potrebno prilagoditi obdelavi kolesnih dvojic takšnih dimenzij, veliko dela pa smo morali opraviti ročno. Predelati je bilo potrebno stružnico za struženje profilov in izstruženje starega zakovnega obroča ter izdelati priprave za segrevanje in demontiranje ter montiranje kolesnega obroča. Veliko ročnega dela pa je bilo potrebno vložiti v zakovanje novega varovalnega obroča.

Kljub zahtevnosti obnove kolesnih dvojic parne lokomotive, nam je ta odlično uspela.

Partner: Slovenske železnice
Država: Slovenija
Tip: Parna lokomotiva
Leto: 2011

V naših delavnicah vzdržujemo parne lokomotive in muzejske potniške vagone Slovenskih železnic. Ker gre za starejša vozila, je delo specifično in zahteva veliko znanja in inovativnosti. Zato je popravljanje različnih delov teh vozil našim zaposlenim še poseben izziv.

Na parnih lokomotivah, posebej tistih, ki so še aktivne, se stalno pojavljajo večje in manjše potrebe po popravilih, ki jih je potrebno opraviti takoj. Tako je prišlo tudi do okvare peči lokomotive 33-037 - opaženo je bilo kapljanje vode na desni strani peči in po odstranitvi obloge so delavci odkrili puščanje na obeh straneh peči pri temeljnem vencu. Okvaro je bilo seveda potrebno odpraviti, kar pa je zahtevalo kar nekaj težkega dela.

Odmontirali smo del obloge na peči, odstranili del izolacije in odmontirali nekaj cevi. Po temeljitem čiščenju rje smo označili mokra mesta. Po opazovanju solzenja smo ugotovili, da solzi kar nekaj kovic na spodnjem boku peči. Izdelali smo si nekaj priprav in pričeli s ponovnim robljenjem glav kovic.

Peč smo sanirali in izvedli tlačni preizkus, ki je pokazal uspešno opravljeno delo.


Mesto puščanja (foto: Marko Hvale)

Partner: Slovenske železnice
Država: Slovenija
Tip: Električna lokomotiva
Leto: 2011

V podjetju SŽ – VIT za našega največjega partnerja – Slovenske železnice vzdržujemo celoten vozni park električnih lokomotiv. Celovito vzdrževanje ter revizijska in izredna popravila opravljamo tudi na električnih lokomotivah, ki jih v Sloveniji poznamo pod oznako 363, sicer pa gre za Alstomove električne lokomotive, ki so bile proizvedene v letih 1975-1978.

Revizija je investicijsko popravilo, za katerega je določen opis del, pri čemer vozilo temeljito pregledamo, razstavimo in zamenjamo iztrošene dele. V okviru revizije lokomotivo po potrebi tudi obnovimo antikorozijsko zaščito in opravimo vsa dodatna dela, ki se pojavijo pri natančnem pregledu lokomotive.

Revizije lokomotiv opravljamo kontinuirano, tako da se začasen izpad vozila iz prometa čim bolj skrajša. Poleg tega se trudimo, da revizijo opravimo v najkrajšem možnem času ob upoštevanju evropskih standardov. Alstomove lokomotive vzdržujemo že preko 35 let, tako da obvladujemo vse njihove posebnosti. Opravili smo že številne predelave in izboljšave, ki zagotavljajo zanesljivejše obratovanje in bogatijo nabor naših znanj na tem področju.

Partner: Slovenske železnice
Država: Slovenija
Tip: Električna lokomotiva
Leto: 2011

V Proizvodnji Ljubljana opravljamo revizije električnih vozil Slovenskih železnic, med njimi tudi elektromotorne garniture vrste 311/315, ki jo v železniškem žargonu imenujemo „Gomulka“. V letu 2011 smo opravljali veliko revizijsko popravilo.

Poleg običajnih del, ki so stalnica velike revizije, so bila opravljena še dodatna dela na zunanjosti in notranjosti garniture, ki jih opravimo v naših delavnicah.

Na zunanjosti smo obnovili pločevino in vstopna vrata, v notranjosti pa smo opravili: 

 • barvanje notranjosti in strojevodskih kabin, 
 • obnovo vseh toalet, 
 • vgradnjo košev za smeti na prehodih in 
 • zamenjavo sedežnih prevlek, 
 • predelavo razsvetljave strojevodskih kabin na LED-razsvetljavo. 
V letu 2012 smo nadaljevali s podobnim obsegom del na drugem vozilu, s tem da smo opravili še nekaj novih del: 
 • staro razsvetljavo v potniškem delu smo zamenjali z LED-razsvetljavo, 
 • vgradili smo dodatno stikalo elektro-pnevmatske zavore in 
 • nanesli protigrafitni premaz na zunanjosti. 

Partner: Atir-Rail
Država: Francija
Tip: Tovorni vagoni
Leto: 2011

V Proizvodnji Dobova smo v letu 2011 za francoskega partnerja Atir-Rail izvedli revizijo vagonov vrste Tads. Delo je obsegalo peskanje in barvanje celotnega vagona ter revizijo sklopov (tekalni sklop, vlečno-odbojna naprava, zavorni sistem) in revizijo mehanizmov za odpiranje-zapiranje strehe in izsipnih loput.

Poleg tega smo izvedli še dodatna dela, zahtevana s strani kupca. Obstoječo fiksno kratko ročico za odpiranje strehe smo morali zamenjati z novo – daljšo in preklopno. Novo ročico smo konstruirali in izdelali v Proizvodnji Dobova.

Izvedli smo tudi dodatno tesnjenje loput, ker so vagoni namenjeni za transport kremenčevega peska. Dodatno tesnjenje smo opravili s pomočjo tesnilnega profila iz posebej profilirane in na obrabo odporne gume . Potrebno je bilo zamenjati tudi leseni pod, in sicer s podom iz jeklenih pocinkanih rešetk, ki so izdelane po meri iz enega kosa, montirajo pa se z že obstoječimi profili za pritrditev poda.

Naš francoski kupec je bil z izvedbo del na omenjenih vagonih zadovoljen, zato nam je proti koncu leta v revizijo in dodelavo zaupal še dodatne vagone iste vrste.

Partner: Slovenske železnice
Država: Slovenija
Tip: Dizelmotorni vlak
Leto: 2011

Konec maja 2011 smo Slovenskim železnicam predali prvi modernizirani dizel motorni vlak serije 813/814. Izvedena modernizacija je bila največja modernizacija dizel motornega vlaka, ki smo jo kdaj izvedli v Centralnih delavnicah.

Projekt modernizacije DMG proizvajalca TVT Maribor (licenca Fiat G. A. D. Divisione Ferroviaria), model 7215, je zajemal naslednje modifikacije:
- vgradnjo novega pogonskega agregata s turbo kompresorjem in manjšimi emisijami izpušnih plinov,
- vgradnjo klimatske naprave v oddelke za potnike in strojevodsko kabino,
- vgradnjo ekološkega vakuumskega WC-ja,
- modifikacija vrat za lažje odpiranje,
- nove stenske in stropne obloge v potniških oddelkih v novem dizajnu,
- nove udobnejše sedeže za potnike v novem dizajnu,
- vgradnjo sodobnih led diodnih svetil za osvetlitev potniških oddelkov,
- vgradnjo opreme za video nadzor potniškega prostora,
- vgradnjo sušilne naprave za komprimirani zrak.

Temeljni podatki o dizel motorni potniški garnituri 813/814-130

Proizvajalec: Fiat Torino – TVT Maribor
Leto izdelave: 1974
Prejšnje predelave: Predelava čela vozila za bolj aerodinamično obliko, vgradnja novih vrat, elektronskega budnika in avtostop naprave, dveh komandnih pultov
Moč motorjev: max. 2 x 206 kW
Največja hitrost: 100 km/h
Masa: 74 t
Dolžina čez odbojnike: 44,2 m
Širina: 2,9 m
Višina: 4,07 m
Število sedežev: 154

Partner: Touax Rail Ltd.
Država: Irska
Tip: Tovorni vagoni
Leto: 2011

V delavnici v Dobovi smo v aprilu 2011 pričeli z izvajanjem celovitih revizij vagonov serije Sggmrss 90`, ki smo jih za podjetje Touax izvedli prvič. Na vagonih je bilo potrebno opraviti revizijo G4.2 skladno z VPI in Touax DT-internimi navodili. 

Vagoni so 6-osni ploščniki, namenjeni za prevoz kontejnerjev in so se kot takšni prvič revizirali v naši delavnici. Specifičnost vagona je izjemna dolžina, ki znaša čez odbojnike kar 29,59 m, zato je vagon v sredini gibljiv v vse smeri.

Touax je bil z našim delom zelo zadovoljen, zato se je odločil za nadaljnje sodelovanje z nami tudi v prihodnjih letih.

Partner: Slovenske železnice
Država: Slovenija
Tip: Parna lokomotiva
Leto: 2010

V Proizvodni Ljubljana smo izvršili popravilo pregrevalne omare na parni lokomotivi muzejskega vlaka serije 33-037. Šlo je za poseg na parnem kotlu, ki je zahtevalo veliko inovativnega dela.

Razstavili smo vse pregrevalne cevi, izvlekli dimnik, naredili izrez v dimnici in odstranili parodotočne cevi do parnih cilindrov v dimnici. Šele po teh posegih smo prišli do pregrevalne omare (ulitek z okoli 300 kg), ki ga je bilo potrebno izvleči iz dimnice lokomotive.

Počeno pregrevalno omaro smo zamenjali z drugo, ki smo jo prav tako morali demontirati iz muzejskega eksponata iste serije lokomotiv. Pred vgradnjo smo izvedli preizkus tesnosti s penetranti in tlačni preizkus tako pregrevalne omare kot pregrevalnih cevi. Vse sedeže na omari in ceveh smo popravili, prav tako pa tudi vse bronaste leče med omaro in pregrevalnimi cevmi.

Najtežji del je bila montaža nove pregrevalne omare, saj se mora ta točno prilegati prirobnici na kotlu, ki je težko dostopna. Montaža nam je brezhibno uspela, saj na preizkusni vožnji ni spuščal niti en sam spoj cevi ali omare.

Partner: Slovenske železnice
Država: Slovenija
Tip: Parna lokomotiva
Leto: 2010

V SŽ – VIT imamo zaposlene tudi strokovnjake za vzdrževanje parnih vozil in njihovih delov. Pred kratkim smo uspešno zaključili projekt obnove parnega generatorja, ki omogoča pridobivanje električnega toka za razsvetljavo na parni lokomotivi.

Obnova je obsegala: zamenjavo grafitnega ležaja, izdelavo novega ventila za avtomatsko regulacijo vrtljajev parne turbine, zamenjavo vseh tesnil, izdelavo novega čistilnega kosa, generalno čiščenje in poliranje delov, fino regulacijo parnega regulatorja in menjavo olja. Prani generator smo na koncu še preizkusili in ugotovili, da deluje brezhibno.

Partner: MFI
Država: Francija
Tip: Tovorni vagoni
Leto: 2010

V Proizvodnji Dobova smo za francoskega naročnika MFI popolnoma prenovili rabljene Faccs vagone, ki smo jih odkupili od Slovenskih železnic.

Celovita prenova je obsegala revizijo vagona, celotno peskanje in barvanje vagona, obnovo kolesnih dvojic IS3 in predelavo izpustnih odprtin.

Vsi vagoni so bili uspešno predani naročniku. Ta je bil zadovoljen z našo storitvijo in si v bodoče želi še tesnejšega sodelovanja z nami.

Partner: Makedonske železnice
Država: Makedonija
Tip: Dizelska lokomotiva
Leto: 2010

V letu 2009 smo zmagali na mednarodnem razpisu za obnovo dizel lokomotiv serije 642/643. Projekt modernizacije in remotorizacije štirih dizel lokomotiv vrste 642 smo uspešno izvedli v Proizvodnji Maribor. 

Celovita modernizacija je obsegala peskanje, barvanja, dodatno izolacijo vozniške kabine s posebno protihrupno zaščito, vgradnjo novih sklopov, naprav in instalacij. V celoti je bila obnovljena nizkonapetostna in visokonapetostna električna instalacija ter zamenjani vsi elementi v visokonapetostni električni omari. Novi so tudi vsi električni sklopi, vitalna zavora proizvajalca WEBTEC – MZT Skopje, nova oprema v vozniški kabini, ipd.

V okviru remotorizacije smo na lokomotivo vgradili nov dizel motor UD 30V12 R proizvajalca Wartsila, prilagojen hladilni sistem, izpušni sistem, sistem mazanja, sistem oskrbe z gorivom in sistem oskrbe dizel motorja z zrakom. Prenovljena lokomotiva je uspešno prestala vsa preizkušanja in meritve ter bila ponosno predana v uporabo naročniku.

Partner: Slovenske železnice
Država: Slovenija
Tip: Dizelmotorni vlak
Leto: 2010

V proizvodnji Ljubljana smo popolnoma obnovili uničeno čelo vlaka, vozniško kabino in podvozje, ki je nastalo pri trčenju vlaka s tovornim vozilom. Na podlagi posnetkov stanja vlaka istega modela smo poškodovani vlak popolnoma obnovili in izdelali nove rezervne dele (kabina, okna, vrata, komandni pult, …). Na novo smo napeljali tudi električno napeljavo in vlak opremili z vakuumskimi sanitarijami.

Partner: ORV Motors
Država: Nemčija
Tip: Tovorni vagoni
Leto: 2010

Za nemškega partnerja ORV smo izvedli celovito revizijo na 37 vagonih FAL. Projekt je vseboval izvedbo celotne revizije po VPI, revizijo vrat, ravnanje celotnega vagona, peskanje, novo lakiranje vagona in obdelavo kolesnih dvojic IS2. Na koncu projekta nam je kupec izrazil veliko zadovoljstvo nad kakovostno izvedeno celovito revizijo vagona in izrazil željo po nadaljnjem sodelovanju.

Partner: Slovenske železnice
Država: Slovenija
Tip: Električna lokomotiva
Leto: 2010

30. novembra smo lastniku - Slovenskim železnicam predali zadnje vozilo v sklopu investicijskih popravil EMV serije 312 (Siemens Desiro). Na revizijo je prišlo vseh 30 garnitur v lasti SŽ.

Poleg revizije smo na seriji 312 opravili kar nekaj izrednih popravil in predelav. Predelali smo klimatske naprave, ki so bile preglasne in vgradili števce energije, ki jih garniture v osnovi niso imele. Poleg tega smo opravili menjavo medvagonskih zglobov in dodatno ozemljili kolesne dvojice. Popravili smo tudi netesna stekla, ki so prepuščala vodo in napise na posameznih sklopih v nemščini zamenjali z napisi v slovenskem jeziku.

Partner: Atir-Rail
Država: Francija
Tip: Tovorni vagoni
Leto: 2010

V proizvodnji Dobova smo v začetku leta 2010 prodali na novo revidirane cisterne za prevoz kisline. Na vagonih - cisternah smo izvedli celovito revizijo G.4.0 po VPI, skupaj s tlačnim preizkusom kotla. Cisterne so bile peskane in dobile so nov oplesk. Na mestih, kjer je možno politje z jedko snovjo, so dodatno zaščitene z 2K barvo. Ker so vagoni zamenjali lastništvo, je celotno dokumentacijo preverila še Agencija za železniški promet, ki je tudi podaljšala obratovalno dovoljenje za vozila.

Partner: Željeznice republike Srpske
Država: BiH
Tip: Dizelska lokomotiva
Leto: 2009

Za Željeznice republike Srpske smo opravili veliko revizijo in remotorizacijo dizel lokomotiv 643 – 023 in 643 – 002. Pri tem projektu smo prvič vgrajevali Caterpillarjev dizel motor tipa 3508.

Za nas je bil projekt velik izziv, saj je bilo po vgradnji dizel motorja potrebno urediti njegovo upravljanje, povezavo med njim in vmesno sklopko, izvesti filtracijo in na novo urediti vse povezave vodnega sistema. Projekt se je izvajal v letih 2005 in 2006. 

V začetku leta 2015 smo v Doboju dobili informacije, da obe lokomotivi dobro delata in da ni bilo težav pri delovanju.

Partner: Željeznički prevoz Crne Gore AD - Podgorica
Država: Črna Gora
Tip: Potniški vagoni
Leto: 2009

Za črnogorske železnice smo v letu 2009 obnovili 5 4-osnih potniških vagonov vrste Y-Bl. Opravili smo srednjo revizijo, v notranjosti smo celovito obnovili sedežno opremo, talno oblogo, namestili nove mizice in izvedli celotno novo barvanje omare vagona po navodilih lastnika.

Prve potniške vagone za Željeznički prevoz Crne Gore smo obnovili že leta 2003, ko smo opravili malo revizijo, leta 2009 smo bili ponovno uspešni na mednarodnem razpisu. Na tem tenderju so lastniki želeli obnovo 5 vagonov v nov dizajn železnic (notranjost in zunanjost).

Pri obnovi smo upoštevali vse želje lastnika, tudi glede uporabe materialov za obnovo. Med procesom vzdrževanja smo imeli nekaj kontrol predstavnikov lastnika in z videnim so bili zelo zadovoljni, saj smo korektno opravili vsa dela in vgradili predviden material, prav tako smo delo opravili v dogovorjenem času. Končni prevzem in preizkusna vožnja sta bili uspešni.

Partner: ÖBB - Technische Services
Država: Avstrija
Tip: Tovorni vagoni
Leto: 2009

SŽ - Centralne delavnice Ljubljana smo v letu 2008 zmagali na mednarodnem javnem razpisu in pridobili projekt rekonstrukcije in revizije 130 tovornih vagonov za ÖBB TS oziroma RCA. Na podlagi prejete dokumentacije smo izvedli popolno rekonstrukcijo starega Gabs vagona in ga predelali v nov vagon serije Slps-x.

Projekt predelave tovornih vagonov G-serije v Slps-x vagone za nas pomeni nadgradnjo naših obstoječih in ustaljenih proizvodnih in tržnih praks, saj so se naše dosedanje izkušnje na področju rekonstrukcije vozil v večini primerov nanašale predvsem na manjše predelave. Pri tem projektu pa gre za popolno spremembo namembnosti vagona, ki je pogojena z velikimi posegi v osnovno konstrukcijo vagona in tudi ostalih delov.

Serijska predelava vagonov, ki se je začela, ko smo v Proizvodnji Dobova vzpostavili vse tehnične pogoje, je vključevala: 

 • kasacijo vagona Gabs in predpripravo na varjenje (razrez in odstranitev omare, pod vagona, brušenje in čiščenje), 
 • predelavo in ojačitev okvirja vagona (ravnanje okvirja, varjenje ojačitev vzdolžnih glavnih nosilcev, pritrjevanje in varjenje prečnih nosilcev in pohodne pločevine, sanacija čelnih nosilcev), 
 • montažo zasilne in ročne zavore, 
 • revizijo vagona (revizija podstavnih vozičkov, zavore in splošna revizija), 
 • končno montažo (končno varjenje posameznih delov, končna sestava vagona), 
 • antikorozijsko zaščito okvirja vagona, 
 • zaključno barvanje in nameščanje oznak, 
 • montažo ACTS-sistema (montaža mehanizmov za odpiranje in zapiranje ACTS-sistema, povezava z zasilno zavoro in priprava na prevzem), 
 • montažo pregibnih ročajev in vogalnih stopnic za potrebe premikačev, 
 • končno interno kontrolo in izdelavo potrebne dokumentacije ter predajo vagona kupcu. 
Projekt je začetek nove zgodbe za SŽCD, v kateri postajamo pomemben kompetentni igralec na trgu rekonstrukcije tirnih vozil. Hkrati nam ta projekt prinaša novo integrirano storitev višje dodane vrednosti.
 

Partner: R.M.U. Banovići
Država: BiH
Tip: Dizelska lokomotiva
Leto: 2009

V proizvodnji Maribor smo v letu 2009 izvedli remotorizacijo in modifikacijo lokomotive 732-195 za našega kupca R. M. U. Banovići iz BiH. Sam projekt je obsegal vgradnjo in povezavo novega dizelskega motorja Caterpillar, prenovo krmilnega sistema iz 72 VDC na 24 VDC, modernizacijo kabine, vgradnjo klimatske naprave, obnovo krmilne mize … Z uspešno končanim projektom smo še utrdili partnerske vezi s kupcem iz BiH.

Želite informacije o naši ponudbi? Stopite v stik z nami.

  Strinjam se, da lahko podjetje SŽ – VIT, d.o.o., kot upravljalec spletne strani zgoraj vpisane podatke obdeluje z namenom, ki sem ga navedel/-s na obrazcu ter me v zvezi s tem kontaktira preko e-pošte ali telefona. Potrjujem, da sem seznanjen/-a z varovanjem zasebnosti.
Na tej spletni strani uporabljamo piškotke izključno za pravilno delovanje spletne strani ter za analizo obiska. Preberi več V redu