Posel smo ljudje. Gradimo na odnosih. 
Tako notranjih, med zaposlenimi, kot zunanjih, s poslovnimi partnerji in kupci. Močno se zavedamo pomena sodelovanja in v skladu s tem organiziramo poslovanje. Človek s svojim obstojem in delovanjem vpliva na okolje. V SŽ – VIT se tega zavedamo, zato smo si kot eno prednostnih nalog postavili zmanjševanje vplivov na okolje in njegovo varovanje. Svoj odnos do okolja, varnosti in zdravja pri delu neprestano izboljšujemo. Tako uvajamo nove tehnološke postopke, ki čim manj obremenjujejo okolje ter čim manj vplivajo na varnost in zdravje zaposlenih. 


ZAPOSLENI

Zaposleni so gibalo razvoja in rasti
Ključni dejavniki rasti in razvoja SŽ – VIT so kompetentni, visoko motivirani in lojalni zaposleni, ki znotraj poslovnih procesov pomembno soustvarjajo dodano vrednost. Zagotavljanje varnosti zaposlenih je ena naših prednostnih nalog. Izpostavljenost različnim nevarnostim je povezana s povečano stopnjo tveganja, zato  velik poudarek dajemo izobraževanju zaposlenih in si z različnimi dejavnostmi prizadevamo krepiti zavest o osebni odgovornosti pri skrbi za lastno varnost in varnost sodelavcev. 

Zavzemamo se za njihov profesionalni in osebni razvoj, spodbujamo timsko delo in skrbimo za njihovo socialno varnost. Vsakemu zaposlenemu želimo zagotoviti prijetno in spodbudno okolje, v katerem bi lahko kar najbolje razvijal svoje zmožnosti. S posebnimi projekti spodbujamo kreiranje idej, ki vodijo do izboljšav in inovacij. 


KUPCI

Razumemo, zato zmoremo
Uspeh gradimo na razumevanju potreb in želja svojih partnerjev. V skladu s tem razvijamo storitve in povečujemo koristi za kupca:
  • izboljšanje razpoložljivosti železniških vozil,
  • povečanje zanesljivosti in varnosti vozil,
  • podaljšanje življenjske dobe vozil,
  • skrajševanje stojnih časov za potrebe vzdrževanja,
  • zmanjšanje stroškov za nadaljnje vzdrževanje v prihodnosti,
  • varno in zanesljivo vleko ter premik vlečnih vozil v potniškem in tovornem prometu, 
  • zagotavljanje varnega obratovanja železniških vozil z zanesljivim nadzorom nad tehničnim stanjem in opremljenostjo vagonskih vlakov. 
Vaš zanesljiv partner
Lastne potenciale razvijamo z mislijo na potrebe kupca, ki jih želimo ne le prepoznati, temveč nanje tudi hitro in učinkovito odgovoriti. Posebno pozornost namenjamo standardizaciji procesov in delovanju v skladu z veljavnimi evropskimi ter nacionalnimi standardi. Sočasno upoštevamo posebne zahteve in predpise naših poslovnih partnerjev ter gradimo na dolgoročnih partnerskih odnosih, temelječih na zaupanju. 

Zaupajo nam: Slovenske železnice, Luka Koper, Fersped, Petrol, Adria Kombi, Siemens, ÖBB, VTG, GATX, ETS, ORV, WASCOSA, Ermewa, FER, FUC, InRail, FNM, Atir-Rail, MFI, Touax, Loko trans, AX Benet, Srbija Kargo, Železnice Makedonije, Železnice Federacije BiH, Železnice RS, Željeznički prevoz Crne Gore, Monfer Cereali, MRCE, TWA, Wagon Care, LogServ, Adria Transport, Intereuropa, ADT, Nacco, VPS, Locon, Tegrad, Meridian 23, Metrans, Millet, ELL, Beacon Rail, Monte Cargo, Pultrans, Eurolinex, Sij Acroni, STVA, SFW, RTS.


RAZVOJ

K partnerjem pristopamo celovito 
Oblikujemo odgovore na zastavljene izzive, pri čemer rešitve prilagajamo specifičnim potrebam kupcev, ki jih vključujemo v proces načrtovanja storitev. Proces oblikovanja storitev po željah in potrebah kupcev nadgrajujemo s poznavanjem sodobnih možnosti in trendov.

V ta namen smo v družbi SŽ – VIT razvili  nabor posebnih znanj, ki ga redno in sistematično nadgrajujemo. Obvladujemo svoje delo, sledimo smernicam, ustvarjamo inovacije. Prizadevamo si za optimizacijo proizvodnih procesov in hkrati spodbujamo razvoj ustvarjalnega mišljenja. S prenašanjem praks med zaposlenimi skrbimo za pretok znanja in usposabljanje novih kadrov. Mojstrska znanja v kombinaciji z znanstvenimi spoznanji, prepletanje prakse in teorije odsevajo v unikatnih in inovativnih rešitvah.


OKOLJE

Zavedamo se odgovornosti do našega okolja
Spremembe v okolju, v katerem delujemo, narekujejo nove smernice, nov pristop do kupcev, inovativnost v tehnologiji in večjo skrb za okolje. Odgovornost do varovanja okolja se kaže na vseh področjih našega delovanja. Zmanjšujemo onesnaževanje in učinkoviteje upravljamo z naravnimi viri. Enako skrbno ravnamo tudi z vsemi energenti in spremljamo racionalno rabo energije. Vseskozi spremljamo nastajanje odpadkov, emisije v ozračje in odpadne vode.

Politiko ravnanja z okoljem načrtujemo v skladu z veljavnimi zakonskimi in tehničnimi predpisi ter standardi na področju varovanja okolja, varstva pred požarom in varovanja zdravja. Dolgoročno ekološko usmeritev družbe potrjuje pridobitev certifikata ISO 14000.

Želite informacije o naši ponudbi? Stopite v stik z nami.

  Strinjam se, da lahko podjetje SŽ – VIT, d.o.o., kot upravljalec spletne strani zgoraj vpisane podatke obdeluje z namenom, ki sem ga navedel/-s na obrazcu ter me v zvezi s tem kontaktira preko e-pošte ali telefona. Potrjujem, da sem seznanjen/-a z varovanjem zasebnosti.
Na tej spletni strani uporabljamo piškotke izključno za pravilno delovanje spletne strani ter za analizo obiska. Preberi več V redu