Zanesljivo in kakovostno obvladujemo številne dodatne storitve
Ker naše vsakodnevno delovanje zahteva nenehno izpopolnjevanje tako na področju znanj kot same mehanizacije in opreme, smo razvili številne storitve, ki jih za vas lahko opravimo kakovostno, v skladu s standardi in visoko profesionalno.

Mednje sodijo:
 • varjenje po metodi MAG/MIG/TIG, 
 • popravilo in vzdrževanje večjih dizelskih motorjev,
 • popravilo in vzdrževanje večjih elektromotorjev,
 • neporušitvene preiskave materialov,
 • barvanje in lakiranje objektov večjih gabaritov in
 • kontrola opreme pod tlakom.
VARJENJE 

Naši certificirani varilci obvladajo postopke varjenja: 111, 131 (MIG), 135 (MAG), 141 (TIG) in 311 ter metalizacijo po hladni in topli metodi. V vseh delavnicah imamo zaposlene, certificirane po EN 15085-2, klasa CL1/CL2 za izvajanje varjenja železniških vozil in njihovih delov in po EN ISO 3834-2/3, ki potrjuje kakovost varjenja pri nas. 

Eutalloy® SuperJet – nov postopek z uporabo plamena na področju spajanja in nanašanja kovinskih legur v prahu z zataljevanjem, ki ga uporabljamo v SŽ – VIT za popravilo razpok ohišij menjalnikov, kompresorjev, reduktorjev iz sive in jeklene litine, popravilo razpok izpušnih kolektorjev, vodnih kolektorjev in ohišij črpalk.

NEPORUŠITVENE PREISKAVE MATERIALOV (NDT)

Na področju uporabe različnih metod za odkrivanje napak v materialu imamo v SŽ – VIT dolgoletne izkušnje. Neprestano jih nadgrajujemo s pridobivanjem novega znanja in z razvijanjem strokovnih kadrov. Smo nosilci mednarodnih certifikatov DIN 27201-7:2006 in EN ISO 9712 za izvajanje neporušitvenih preiskav.

Neporušitvene preiskave so posebej pomembne v povezavi z metodami mehanike loma. Obstaja vrsta metod, s katerimi lahko preiščemo material, ne da bi ga porušili.

Omogočamo: 
 • vizualno kontrolo (VT), 
 • penetrantsko kontrolo (PT), 
 • ultrazvočno kontrolo (UT), 
 • magnetno kontrolo (MT) in 
 • merjenje debelin z ultrazvokom.
BARVANJE IN LAKIRANJE OBJEKTOV VEČJIH GABARITOV

Center Dobova se lahko pohvali z lakirnico z dvojno lakirno-sušilno komoro dimenzij 5,5 × 5,89 × 43 metrov, ki jo je po dolžini možno pregraditi z rolo vrati. V njej lahko uporabljamo tako lake na vodni osnovi kot alkide, pri manjših porabah na enoto časa pa tudi barve na nitro osnovi. Najvišja temperatura sušenja je 80º C, običajna pa je 50º C.

Lakirno komoro prvenstveno uporabljamo za barvanje in lakiranje tovornih vagonov in drugih železniških vozil ter komponent. Zaradi možnosti barvanja in lakiranja večjih gabaritov pa smo v njej med drugim že barvali večje jeklene konstrukcije, večje kmetijske stroje in podobno.

POPRAVILO IN VZDRŽEVANJE VEČJIH DIZEL MOTORJEV

Celovito vzdrževanje večjih dizelskih motorjev – dvotaktnih, štiritaktnih, s turbokompresorjem ali brez, je osrednja dejavnost našega centra v Mariboru. Izkušnje in znanja nadgrajujemo ob servisiranju dizelskih motorjev proizvajalcev, kot so General Motors, SACM, Jenbacher Werke, Fiat in Isotta Fraschini.

Obvladujemo tudi remotorizacijo, kar pomeni, da določene stare in dotrajane dizelske motorje zamenjamo z novimi. Izkušnje imamo z vgradnjami motorjev Caterpillar C18, 3412 in 3508, Isotta Fraschini, tip V1708 T2F.

Med našimi naročniki so Slovenske železnice, Železnice Črne Gore, Železnice republike Srbske, Železnice Bosne in Hercegovine, Srbske železnice, Acroni Jesenice, TKI Hrastnik, Metal Ravne, Nafta Lendava, Luka Koper.

SERVIS IN VZDRŽEVANJE VEČJIH ELEKTROMOTORJEV

Usposobljeni in opremljeni smo tudi za servisiranje elektro strojev večjih moči, tako enosmernih kot izmeničnih kolektorskih strojev.

Servis sestavljajo sledeče ključne faze: 
 • razstavitev in sestavitev, 
 • obdelava kolektorja, 
 • varjenje koncev navitij v kolektor, 
 • reimpregnacija s potapljanjem, 
 • popravila statorjev (tudi po večjih strojelomih).
Skupaj s kooperantom izvedemo tudi previtje enosmernih in izmeničnih motorjev (vključno z vakumsko impregnacijo).

KONTROLA OPREME POD TLAKOM

SŽ – VIT je kontrolni organ za opremo pod tlakom, akreditiran pri Slovenski akreditaciji (SA), ki je usposobljen za kontrolo: 
 • tlačnih posod – za komprimiran zrak (uvodna, periodična, izredna kontrola), 
 • varovalne opreme – varnostni ventili (kontrola nastavitve in funkcionalnosti), 
 • premičnih cistern za prevoz nevarnega blaga po železnici v skladu z RID – vagoni cisterne (periodična kontrola med uporabo, izredna kontrola, vmesna kontrola) in 
 • kurjene ali drugače ogrevane opreme pod tlakom z nevarnostjo pregrevanja – kotlov parnih lokomotiv (periodična kontrola, izredna kontrola). 
Kontrolni organ deluje na lokacijah:
Center Ljubljana, Zaloška cesta 217, 1000 Ljubljana, T: +386 1 29 13 367
Center Dobova, Ulica 15. aprila 23, 8257 Dobova, T: +386 7 29 84 126
Center Maribor, Kurilniška ulica 8, 2000 Maribor, T: +386 2 29 24 151
Center Ptuj, Osojnikova cesta 6, 2250 Ptuj, T: +386 2 29 24 676

Delovni čas: pon-pet, 7.00–15.00

Pooblastila:
SIST EN ISO/IEC 17020:2004, tip C
RID

Želite informacije o naši ponudbi? Stopite v stik z nami.