Poslanstvo
Naše poslanstvo je zagotavljanje kakovostnih in učinkovitih storitev na področju vzdrževanja železniških vozil, vleke vlakov in tehnično vagonske dejavnosti, s katerimi prispevamo k povečanju razpoložljivosti, zanesljivosti železniških vozil in konkurenčnosti njihovih lastnikov.

Vizija
Naša vizija je postati vodilni izvajalec celovitih storitev za vzdrževanje železniških vozil, vleko vlakov in tehnično vagonsko dejavnost na širšem križišču V. in X. železniškega evropskega koridorja.

Vrednote
Brez razvojne naravnanosti, spremljanja trendov in spodbujanja inovativnosti si v družbi SŽ - VIT ne znamo predstavljati delovanja v ritmu hitro spreminjajočega se dogajanja v panogi. Poslovno kulturo podjetja razvijamo in uresničujemo v skladu s temeljnimi vrednotami:
  • zaupanjem v ljudi, 
  • tržno naravnanostjo, 
  • poslovno odgovornostjo in 
  • okoljskim delovanjem z vizijo trajnostnega razvoja. 

Želite informacije o naši ponudbi? Stopite v stik z nami.