Sedež podjetja
SŽ – Vleka in tehnika, d.o.o.
Zaloška cesta 217
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 29 12 197
F: +386 1 23 14 788
I: info@sz-vit.si

Matična številka: 5865824
ID za DDV: SI99181762

Leto ustanovitve: 1995
Šifra dejavnosti: 33.170 popravila in vzdrževanje drugih prevoznih sredstev
Registracija v SRG: št. vpisa 1/25961/00 pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
Organizacijska oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Lastništvo: v 100 % lasti družbe Slovenske železnice, d. o. o.
Osnovni kapital: 26.068.145,42 EUR 

Število zaposlenih (31. 12. 2017): 1.923
Skupni prihodki (za leto 2017): 117.423 tisoč EUR 

Delujemo na petih glavnih lokacijah in treh deloviščih:
Center Ljubljana
Center Maribor
Center Ptuj
Center Dobova
Center Divača
Delovišče Zalog
Delovišče Tezno
Delovišče Koper

Želite informacije o naši ponudbi? Stopite v stik z nami.