V letu 2018 smo v SŽ – VIT uspešno opravili recertifikacijsko presojo vodenja kakovosti v skladu s standardom ISO 9001:2015 ter prvi presoji za pridobitev certifikatov ISO 14001:2015 in ISO 50001. Na področju kakovosti smo že dolgo aktivni, naši procesi že leta potekajo po zahtevah standarda 9001, tokrat smo pa uspeli dokazati, da ustrezajo najnovejšim zahtevam. Tudi skrb za okolje in varčevanje z energijo nam nista tuja, saj z opravljanjem naših dejavnosti močno vplivamo na okolje, prav tako pa smo velik potrošnik energije. Naše podjetje je med temeljne vrednote zapisalo odgovornost do okolja z vizijo trajnostnega razvoja in samo vprašanje časa je bilo, kdaj bomo to lahko potrdili tudi s prejetimi certifikati.

S strani Bureau Veritas je bila izvedena recertifikacija sistema vodenja kakovosti na nov standard ISO 9001:2015, ki ima številne prednosti. V ospredju je procesni pristop, obvladovana so tveganja in povečuje se usklajenost z ISO 14001:2015, sistemom ravnanja z okoljem. Poslovne procese načrtujemo v duhu trajnostnega razvoja, pri čemer ne upoštevamo le ozkih trženjskih vidikov, pač pa vanje vključujemo okoljevarstveni pogled in se zavzemamo za družbeno odgovoren pristop.

V drugi polovici novembra 2018 je naše podjetje pridobilo potrditev za učinkovito obvladovanje stroškov energije in emisij toplogrednih plinov po standardu ISO 50001. Z energijo kot stroškom smo se tudi že do sedaj ukvarjali pri raznih investicijah, obnovah in izboljšavah. Ekonomski vidik ostaja kot glavni poudarek tudi v tem standardu, vendar je še veliko več.

Standardi kakovosti: ISO 9001, ISO 50001, ISO 14001 ter ostali sistemi upravljanja se med seboj prepletajo in dopolnjujejo. Skrb za okolje je tudi skrb za zmanjševanje porabe energije in obratno. Z vsako izboljšavo ali ukrepom vplivamo na več področij, zato je vsak naš nasledji korak dobro premišljen. V okviru zagotavljanja kakovosti je bilo v letu 2018 izvedenih več kot 50 notranjih in zunanjih presoj mednarodnih kupcev, kjer ni bilo odkritih neskladnosti pri izvajanju del.

Želite informacije o naši ponudbi? Stopite v stik z nami.