V SŽ – VIT od leta 2015 izdelujemo nove kolesne dvojice, za katere smo pridobili certifikat TSI za novogradnjo kolesnih dvojic tipov BA 004 in BA 314. Certifikacijo za TSI smo prvič uspešno opravili 10. 2. 2015 in vsa leta ustreznost procesov proizvodnje kolesnih dvojic potrjevali na kontrolnih presojah. Lani pa smo se glede na povpraševanja odločili certificirati še nov tip kolesnih dvojic, in sicer BA 303.

Certifikat je bil izdan 21. 6. 2018 in velja za 2 leti, prav tako kot za kolesne dvojice tipov BA 004 in BA 214. Z razširitvijo certifikata na nov tip kolesnih dvojic smo takoj dobili nova naročila novih kolesnih dvojic, ki se vgrajujejo tako v novo izdelane vagone TSI kot tudi na stare. S tem krepimo svojo prisotnost na trgu novogradenj s sicer majhnim deležem, ki pa vsekakor ni zanemarljiv in našemu podjetju prinaša pomembno dodano vrednost.

Želite informacije o naši ponudbi? Stopite v stik z nami.