V letošnjem letu je sodelovalo 31 domačih in tujih podjetij, kar predstavlja 62 % odziv celotne skupine. Med sodelujočimi so zajeti naročniki vseh naših storitev, največ pa je partnerjev iz segmentov tovornih vagonov in kolesnih dvojic. 

Naši poslovni partnerji so poslovno sodelovanje s SŽ – VIT v celoti ocenili malenkost boljše kot v prejšnjem merjenju, s povprečno oceno sodelovanja 4,2. Vse elemente, s pomočjo katerih smo merili zadovoljstvo, so naši partnerji dobro ocenili, tu povprečna ocena vseh elementov skupaj znaša 4,05, kar je boljše od prejšnjega leta. Skoraj vsi vprašani so prepričani o nadaljnjem sodelovanju, kar 29 partnerjev pa bi SŽ – VIT priporočilo poslovnemu partnerju. 

Zadovoljstvo v letu 2016 je preseglo naša pričakovanja, kar pa ne pomeni, da ne bomo tega poskušali še izboljšati. Za naprej si bomo postavili še višje cilje in jih skušali doseči z že ustaljenimi praksami kot tudi z dodatnimi aktivnostmi.

Želite informacije o naši ponudbi? Stopite v stik z nami.